Gratis läkemedel till barn – redan 1 januari

Foto: TT.
Prosit! Nu får barnen gratis läkemedel.
NYHETER

Nu ska barn under 18 år få fria läkemedel, men det gäller inte allt som finns på marknaden.

De läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen blir kostnadsfria för barn upp till 18 år, enligt ett beslut av riksdagen. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2016, skriver Svensk Farmaci.

Enligt regeringen är syftet att "möjliggöra vård på lika villkor för barn och utjämna hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper".

Omfattar asylsökande

Reformen omfattar även asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Organisationen Sveriges Farmaceuter tillstyrkte lagförslaget i ett remissvar, men framförde då också kritik om att det var ”anmärkningsvärt dåligt underbyggt”, skriver Svensk Farmaci.

FAKTA

Det blir inte gratis

Alla sorters läkemedel omfattas inte av det nya förslaget. Exempelvis läkemedel för rökavvänjning och naturläkemedel.
Det är Tandvårds- och läkemedelesförmånsverket (TLV) som bestämmer vilka läkemedel som ska ingå i förmånen.

ARTIKELN HANDLAR OM