De hjälper hbtq-flyktingar få asyl

Foto: Amanda Lindgren
Jasminé Mehho och Tine Alavi är samordnare för RFSL Newcomers nationellt.
NYHETER

I år firar RFSL 65 år. I över fyrtio av de åren har de hjälp asylsökande hbtq-personer.

"Det är en dubbelutsatt grupp vi arbetar med".

Det är en gråmulen dag och alldeles för varmt för slutet av december. Inne på RFSL:s kontor i centrala Stockholm finns däremot en illusion av vår. I ett öppet rum med glastak faller ljuset starkt och pyntade växter lutar sig mot hörnen.

– Förut var det en stor gayklubb här men nu har Lidl tagit över undervåningen, berättar Tine Alavi och sätter sig på en regnbågsmålad parkbänk.

Stärker asylsökande

Tine Alavi driver tillsammans med Jasminé Mehho den nationella delen av RFSL Newcomers, som är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. RFSL har jobbat med asylfrågan sedan 1972 och Newcomers skapades som en reaktion på det behov av vägledning som många asylsökande och nyanlända hbtq-personer behöver, då många känner att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Idag är RFSL Newcomers därför såväl en stödgrupp som en social mötesplats.

– Vi finns i dag på 14 orter i Sverige och jobbar mycket med att informera hbtq-flyktingar om deras rättigheter och hur de kan göra för att söka asyl. Därför har RFSL även två asyljurister anställda, som kan vara ombud för asylsökande hbtq-personer, berättar Jasminé Mehho.

Lag är inte verklighet

Hon säger att Migrationsverket visserligen använder sig utav landinformation över situationen för hbtq-personer i olika länder – men att den ofta är både daterad och rent felaktig.

– I en del länder erkänns hbtq-personer i lagen men i praktiken är det omöjligt att leva öppet som hbtq-person med risk för att utsättas för hatbrott. Men det tar inte Migrationsverket hänsyn till utan refererar bara till att det visst är okej att leva som hbtq-person eftersom det erkänns i lagen, säger Jasminé Mehho.

Nominerade till QX-galan

I dag kommer asylsökande från hela världen till Newcomers för att få stöd och information om sina rättigheter. Det är ett tufft jobb som i veckan fick ett stort erkännande då de nominerades till QX-galans pris "Keep up the good work".

– Det känns jättekul! Det vore fantastiskt att vinna så vi får chansen att lyfta den här frågan i ett forum som når så många människor. För det är en dubbelutsatt grupp vi arbetar med, att både vara nyanländ och hbtq-person är inte lätt, säger Tine Alavi.

"Många blir utsatta på asylboenden"

En fråga Newcomers driver starkt nu är asylsökandes boendesituation.

– Det ringer folk hit dygnet runt och berättar om att de blivit utsatta på asylboenden. Många av de som flyr hit kommer från länder där homosexualitet och transfrågor är ett stort tabu och där det finns lite kunskap om det, så det är svårt att då plötsligt hamna i samma sovsal som någon med den sexualiteten eller könsidentiteten. Därför vill vi att det ska inrättas ett asylboende för just hbtq-flyktingar, säger Tine Alavi.

Hoppas jobba mer med unga framöver

Framöver hoppas de även kunna jobba mer med unga hbtq-flyktingar.

– De behöver verkligen allt stöd de kan få men vi har hittills inte kunnat stödja dem eftersom det är en helt annan sak och ansvar att arbeta med personer under 18 år. Men det behövs en plattform även för dem, för det är så många där ute som tvingas leva helt gömda och inte vågar berätta för någon om hur de känner, säger Tine Alavi.

FAKTA

RFSL Newcomers

RFSL stödjer sedan 1972 asylsökande hbtq-personer.

Newcomers har funnits i fem år och har i dag två anställda asyljurister.

Läs HBTQ-flyktingars egna berättelser på kampanjen #jagärfri:s hemsida jagärfri.nu.