Teorin om mystiska spökskeppen: Fiskare tvingas till havs

1 av 5 | Foto: AP
NYHETER

Träbåtar som flutit i land på Japans västkust har innehållit kroppar som knappt går att bestämma om de kommer från en man eller kvinna.

Nu kan de kusliga ”spökskeppen” ha fått sin förklaring.

De nordkoreanska fiskarna har tvingats ut till havs på grund av sin dåliga lön.

För drygt en månad sedan flöt en flotta med elva skepp och 25 döda sjömän i land på Japans västkust.

Kropparna var i så dåligt skick att allt som fanns kvar var förruttnat och vissa av kropparna gick inte att bestämma könet på. Några saknade huvud och andra bestod bara av skelett, vilket Aftonbladet skrivit om.

Båtarna har inte heller varit i toppskick, utan varit simpla träbåtar med dåliga motorer och inga gps:ser, vilket gjort att de snabbt borde kommit vilse på havet.

Spökskeppen har förbryllat

Mellan oktober och den 14 december har 21 träbåtar och totalt 30 kroppar hittats, enligt japanska myndigheter. På en av båtarna stod det "Koreanska Folkarmén", namnet på Nordkoreas militära försvarsmakt, och siffrorna "325" i rött i fören. Ombord på en fanns också ett trasigt tygstycke som verkade vara en nordkoreansk flagga.

Även om båtarnas ursprung är mer eller mindre bestämt har myndigheterna varit förbryllade om varför de spöklika skeppen drivit i land. Det har spekulerats i att liken skulle tillhöra Nordkoreanska avhoppare, vilket varit fallet när båtar drivit i land i Japan tidigare.

”Soldaterna behöver protein”

Men nu finns en trolig förklaring.

Nordkoreas högste ledare Kim Jong-un har skickat ut fiskarna med en lön baserad på hur många fiskar de fångar, snarare än en fast lön, säger experter till den den japanska tidningen Asahi Shimbun. De skyller spökskeppen direkt på Kim Jong-un och att han beordrat om ”så mycket protein som möjligt till soldaterna”, vartefter han lanserat en kampanj om att öka fiskefångsterna, säger Lee Yong-hwa, professor i ekonomi vid Kansaiuniversitetet till Asahi Shimbun.

Tvingas längre ut på farliga vatten

Fiskarna har tvingats längre utanför kusten för att få en så stor fångst som möjligt.

– Antalet fiskare som trotsar det farliga havet har ökat, säger Lee Yong-hwa till tidningen.

Fiskeindustrin är oerhört viktigt i Nordkorea, där miljoner människor inte har tillräckligt att äta, och armén deltar högst aktivt i fisket.