Pensionen höjs 2016

Ökar med flera hundralappar i snitt

NYHETER

Här är glädjebeskedet för landets pensionärer: Nästa år ökar pensionen med över 400 kronor i snitt, uppger Pensionsmynidgheten.

Det är den totala pensionen som i genomsnitt ökar med ungefär 430 kronor per månad efter skatt nästa år.

– Trots att inflationen, mätt som prisbasbeloppets förändring, varit svagt negativ ökar inkomstpensionen med 4,2 procent, vilket innebär en kraftig förbättring av inkomstpensionens köpkraft, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Huvudorsaken till den positiva utvecklingen är att balanseringen, den så kallade ”bromsen”, lägger tillbaka en stor del av den minskning av indexeringen som skett tidigare år. Utan denna positiva effekt från balanseringen hade inkomstpensionen endast ökat med 0,4 procent.

Skillanden mellan kvinnors och mäns totala pension före skatt är dock fortsatt stor. ”Kvinnors totala pension före skatt är i snitt cirka 73% av männens”, skriver myndigheten.

Så blir pensionen nästa år – se sifforna här nedan.

FAKTA

Pension

■ ■ ■ Sammanfattning pensionen nästa år

Inkomst- och tilläggspensionen höjs 4,2 procent, i snitt 450 kronor före skatt.

Premiepensionen höjs, omfattar 1,31 miljoner pensionärer

– Traditionell försäkring +7,5 procent, cirka 40 kronor i månaden

– Fondförsäkring 5,5 procent i snitt, cirka 29 kronor i månaden.

Garantipensionen sänks med 0,4%, (Skattesänkning gör att i princip alla får höjd pension efter skatt. + 130 kronor om ”full garantipension”).

Tjänstepensionen lämnas oförändrad för de flesta.

Totalt ökar den genomsnittliga pensionen efter skatt med cirka 400 kronor i snitt per månad.

■ ■ ■ Så blir höjningen efter skatt för olika grupper

Ca 1,5% procent för 50 000 med huvudsakligen garantipension.

Ca 1,5% procent för 280 000 pensionärer med bostadstillägg.

Ca 3% procent för 460 000 med huvudsakligen inkomstpension men med viss garantipension och som inte har bostadstillägg.

Ca 3% procent för 1,3 miljoner som har inkomstpension och inte har garantipension eller bostadstillägg.

Nio av tio pensionärer har någon form av tjänstepension. Är oförändrad för de flesta.

■ ■ ■ Sammanfattning pensionsnivåer

Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst för alla som tjänade in till sin pension 2015 är cirka 25 481 kronor i månaden.

Genomsnittlig total pension 2013 var 16 239 kronor, 13 194 kronor för kvinnor och 19 875 kronor för män.

Källa: Pensionsmyndigheten

Aftonbladet