Nya skräckbilderna: Därför dör så många spädgrisar

Experten: De svälter ihjäl

NYHETER

I Sverige dör en av fem spädgrisar, vilket är betydligt fler än i många andra länder.

Antingen krossas smågrisarna av suggan eller så svälter de ihjäl.

– Vi kan inte säga oss att vi bryr oss om djuren när vi behandlar dem så här, säger Malin Gustavsson på Djurrättsalliansen.

Svenska grisar lever på flera sätt ett bättre liv än grisar i många andra länder. Här knipsas inte svansens knorr av, vi använder mindre mängd antibiotika och boxarna är större.

Men när det kommer till de allra minsta är dödligheten betydligt större än än på andra håll i världen.

Döda grisar på marken

I Sverige dör nästan en av fem kultingar innan de har diat klart.

Smygtagna bilder från svenska gårdar visar hur spädgrisar ligger döda på golvet.

– Vi kan inte säga att vi bryr oss om djuren och sedan behandla dem på det här sättet, säger Malin Gustavsson på Djurrättsalliansen, som ligger bakom filmerna.

Dödsorsaken är dels att suggorna lägger sig över grisarna, men även att grisarna är undernärda.

– Vi tycker att vi måste sluta ljuga för oss själva och makthavare i vårt land måste sluta ljuga för allmänheten, säger Malin Gustavsson.

Köttindustrin är väl medveten om att så många smågrisar dör.

– Det är ett dilemma vi har att jobba med hela tiden. Det är absolut högprioriterat att hitta en lösning på det, säger Ingemar Olsson, ordförande för Sveriges grisföretagare.

Därför undersöker industrin möjligheterna att ännu mer begränsa suggornas möjlighet att röra sig. Detta för att rädda smågrisarna från att bli kvävda av suggans tyngd.

Men djurrättsorganisationerna är kritiska.

– Fixeringen innebär att man har en grind i den lilla boxen så det suggan kan göra är att ligga ner och stå upp. Hon kan inte vända sig om, hon kan inte gå runt, säger Malin Gustavsson.

Professorn: Svälter ihjäl

Forskarna menar istället att smågrisarna inte får tillräckligt med mat, att de helt enkelt svälter ihjäl.

– Problemets rot ligger i dålig näringsförsörjning för de här smågrisarna. Det beror på att det finns för många smågrisar i förhållande till suggans spenar, säger Bo Algers, professor i husdjurshygien vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Han menar att små och livskraftiga kullar är lösningen.

– Vi skulle behöva sikta på att få vitala, jämnstora smågrisar födda där vi kan få nästan alla att överleva, säger Bo Algers.