Generationerna som ratar tjocka släkten

…och de som inte kan vara utan

NYHETER

Släkten är viktig.

Om du är bortskämd 60-talist.

Övriga generationer har mindre behov av mostrar och morsor.

Allra minst den individualistiske 80-talisten.

85 procent av 60-talisterna träffar släkten åtminstone en gång i veckan. Mest av alla generationer visar Aftonbladets Inizios-undersökning med 2 049 svenskar.

Undersökningen är gjord som en del av granskningen Min generation.

– 60-talisternas föräldrar präglas av starka familjevärden, det ser ut som det har smittat av sig på generationen. Nu är de dessutom i en ålder när barnen är på väg ut. Det är den första generationen individualister som också kan ha en stark ensamhetskänsla. Då kan behovet att möta familjen öka, säger Karin Nelsson, opinionschef på Inizio.

Sämst i klassen

80-talisterna är sämst i klassen på att umgås med släkten. 76 procent uppger att de träffar den minst en gång i veckan.

Men om släkten inte prioriteras av den unga generationen är nära vänner desto viktigare. Allra viktigast för 90-talisten.

85 procent av 90-talisterna säger att det är mycket eller ganska viktigt att ha nära vänner och kurvan är stigande från bottengenerationen – 60-talisterna. Minst viktig är vännerna för 60-talisten.

– Det är ganska tydligt. För 60-talisterna är släkten just nu viktigare än nära vänner, säger Karin Nelsson.

Självförverkligande och individualism

När det gäller hur viktigt det är att bli förälder toppar 40-talisterna, sen faller kurvan jämt ju yngre vi blir.

– Att det är viktigt att bli förälder avtar med åldern. Vi ser en tydlig dipp för 90-talisterna, det beror sannolikt på att det inte riktigt har blivit aktuellt för dessa än, säger Karin Nelsson.

För övriga generationer är det dock ett mönster som kan ha sin förklaring i värderingar som har med självförverkligande och individualism att göra. För yngre har det genom åren blivit allt viktigare att satsa på sig själv.

FAKTA

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2049 intervjuer under perioden 27 november – 5 december 2015 och genomförd som en webbundersökning.

ARTIKELN HANDLAR OM