Yngst och äldst – här är frågan som förenar

Foto: MICHEL EULER/AP
Från klimattoppmötet i Paris 2015.
NYHETER

Ju yngre du är, desto mindre uppfattar du religiös och politisk extremism som ett allvarligt hot mot samhället.

Miljöförstöringen oroar däremot 90-talisterna – precis lika mycket som det oroar de äldre 40-talisterna.

Aftonbladet/Inizio har kartlagt generationernas syn på hot och risker.

Terrorattacker i Paris, ett sprängt passagerarplan över Sinai och förhöjd terrorhotnivå i Sverige. Det ligger nära att tro att hoten mot samhället uppfattas lika oberoende av hur gammal du är.

Så är det inte.

Som en del av granskningen Min generation har Aftonbladet/Inizio efter den terrorintensiva hösten frågat 2 049 svenskar i vilken utsträckning de instämmer i att religiös och politisk extremism är ett allvarligt hot mot samhället.

86 procent 40-talisterna ser det som ett allvarligt hot.

Trenden är tydlig

Men när samma fråga ställs till 90-talisterna svarar endast 62 procent att de instämmer i påståendet.

Trenden är tydlig, generation för generation.

– Vi ser tydligt i undersökningen att sekulariseringen i samhället avtar. Man betraktar religiös och politisk extremism som ett allt mindre hot mot samhället ju yngre man blir, säger Karin Nelsson, opinionschef på Inizio.

När det gäller miljöförstöring är kurvan en annan. En något lägre andel svenskar ser miljöförstöring som ett allvarligt hot jämfört med hot från extremism, men kurvan ser helt annorlunda ut när vi delar upp den generation för generation.

– 40-talister och 90-talister betraktar båda miljöförstöring som ett allvarligt hot. I generationerna däremellan är det färre som upplever miljöförstöringen som hotfull, säger Karin Nelsson.

De är sämst att sopsortera

Omkring 70 procent av de äldsta, i Generation köttberg, och de yngsta, i Generation ordning, uppfattar miljöförstöring som ett allvarligt hot. I de andra generationerna ligger nivån runt 60-procent.

Hur hanterar vi då miljöförstöringen i vår vardag? Olika, visar det sig, sett över generationerna.

Medan det är självklart för 40-talisterna att sopsortera är det allt mindre viktigt för övriga generationer

För att åter bli viktigare för 90-talisterna.

Sämst att sopsortera är 80-talisterna.

Påverkas av sina föräldrar

– Generationens som föddes på 40-talet växte upp i en tid när samhällsengagemanget var stort. De  påverkades av sina föräldrar som präglades av andra världskriget. Sopsortering är ett sätt att ta hand om de resurser som finns och frågan kring sopsortering är mest viktig just för 40-talisterna. Därefter kan vi se ett fallande mönster, men att andelen som tycker att sopsortering är viktigt ökar hos 90-talisterna, säger Karin Nelsson.

HÄR KAN DU LÄSA HELA REPORTAGET ”MIN GENERATION”

FAKTA

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2049 intervjuer under perioden 27 november – 5 december 2015 och genomförd som en webbundersökning.

ARTIKELN HANDLAR OM