Advokaten: Familjen bör överklaga

1 av 3
NYHETER

Advokaten Ignacio Vita menar att Migrationsverket har fokuserat på marginella motstridigheter i familjens berättelse. När myndigheten gör så riskerar man att åsidosätta barnets rätt till att återförenas med sina föräldrar – en rätt fastslagen i FN:s konvention om barnets rättigheter.

– Det är allvarligt, säger han.

– Det framstår som om Migrationsverket har fokuserat på några få marginella motstridigheter och lagt alldeles för mycket vikt vid dem. På detta sätt har man urholkat rätten till familjeåterförening som är en mycket viktig rättighet fastslagen i Barnkonventionen och i EU:s familjeåterföreningsdirektiv, säger Ignacio Vita.

Advokaten, som tagit del av beslutet om Jama och hans mamma Amina, menar att Migrationsverket inte får tillämpa dessa bestämmelser så att rättigheten i praktiken blir teoretisk. Man får alltså inte övervärdera marginella motstridigheter, i synnerhet när det finns en dna-analys, som tydligt visar att de rör sig om ett biologisk släktskap mellan mor och son, säger Ignacio Vita.

Sagt olika saker

Ett av skälen till avslaget från Migrationsverket är att sonen och mamman har sagt olika saker om pappans försvinnande. Mamma Amina har angivit en tidpunkt för hans försvinnande och Jama en annan. Det håller Migrationsverket mot familjen. Vilket förvånar Ignacio Vita.

– Migrationsverket tycker att det är konstigt att de inte kan berätta om hur pappan har försvunnit. Det är inte alls konstigt. Vi talar om Somalia – ett land där det råder väpnade konflikter och där försvinnanden hör till vardagen. Det kan finnas en uppsjö av anledningar till varför de inte kan svara på hur pappan försvunnit. Om de inte vet ska de ju inte spekulera. Gör de det så kommer Migrationsverket hålla detta mot dem.

Ignacio Vita vidhåller att uppgifter om pappans försvinnande inte är avgörande för att fastställa mammans identitet.

– Det är därför märkligt att Migrationsverket fäster sådan vikt vid det.

I utredningen har det framkommit två olika uppgifter om när Jamas bror är född. Dels den 20 november 1997. Dels den 21 november 1997.

– Det framstår som om Migrationsverket letar efter trovärdighetsbrister. Att de tar fel på en dag kan knappast vara en motstridighet. Det talar för att de är de personer de utger sig för att vara, säger Ignacio Vita.

”Marginella detaljer”

Han påpekar att siffror och datum inte alls är av samma vikt i Somalia som i västvärlden. Och någons födelsedag är inte så betydelsefull som i Sverige. Att familjen kan peka ur rätt månad och nästan rätt datum borde därför i stället vara till deras fördel.

– Myndigheten har hängt upp sig på marginella detaljer. Alla brister i familjens redogörelse kan ha en naturlig förklaring. Migrationsverket har en skyldighet att informera mamman om de motstridigheter som man anser finns och ge henne en möjlighet att ge en godtagbar förklaring, säger Ignacio Vita.

Vad borde familjen göra nu?

– De bör definitivt överklaga beslutet och argumentera för att deras uppgifter om identitet, hemförhållanden och familjebildning är tillförlitliga och att de eventuella diskrepanser som finns inte är av sådan karaktär att de ska kunna ligga till grund för att beröva mamman och barnen rätt att förenas i Sverige.