Svensk advokat svartlistas av USA

NYHETER

Svenske advokaten Sven A Olsson har förts upp på USA:s Ukraina-relaterade sanktionslista.

– Det är förvånansvärt, säger Sven A Olsson.

Gennadij Timtjenko.

Amerikanska finansdepartementet utfärdade på tisdagen nya sanktioner, där ett antal verksamheter och individer svartlistas för att sätta press på Ryssland i Ukrainakonflikten.

En av de drabbade är Helsingborgsadvokaten Sven A Olsson.

– Det är en smula underligt och man undrar om de är rätt underrättade, säger Sven A Olsson.

Koppling till oligark

Advokaten hamnar på USA:s svarta lista på grund av sina kopplingar till den ryske oligarken Gennadij Timtjenko. Timtjenko är utsatt för sanktioner sedan förra året och har av USA:s regering pekats ut som en i president Vladimir Putins inre krets.

Olsson har arbetat med Timtjenko sedan början av 1990-talet och har sedan dess suttit i en rad av hans bolagsstyrelser.

– Det är förvånansvärt att man riktar det här mot mig. Dels är jag inte rysk medborgare. Dels har jag inget ägande någonstans och det tror jag aldrig har ifrågasatts. Jag har uppdrag som advokat eller styrelseledamot, säger Sven A Olsson.

Timtjenko-sfären har drabbats hårt av tidigare sanktioner.

– Det arbete jag gjort de senaste månaderna och planerat att göra de närmaste månaderna är att avveckla verksamheter, säger Sven A Olsson.

Misstänker skenmanövrer

Andra företag i sfären har bytt ägare, men USA misstänker att ägarbytena är skenmanövrer och att Timtjenko i själva verket styr i bakgrunden, vilket är en anledning till de nya sanktionerna.

Sven A Olsson är osäker på hur sanktionerna kommer att påverka honom.

– De flesta bolag jag sysslar med är redan under sanktion. Det som kan förändras är hur min vanliga bank ställer sig till att jag ska betala en elräkning eller att andra styrelseuppdrag jag har kan påverkas, säger han.

FAKTA

USA:s sanktioner

14 av dem har begått allvarliga brott mot tidigare utfärdade sanktioner, enligt Ofac. En av dem är den svenske advokaten Sven A Olsson.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM