Så blir din ekonomi 2016

NYHETER

Många svenskar får det bättre nästa år.

Allra störst förändring blir det för de arbetslösa, minst blir det för garantipensionärerna.

– Hushållen får återigen en förbättrad ekonomi. Det är förvånande att det blir sådan förbättring 2016, säger Arturo Arques på Swedbank.

Arturo Arques.

Pensionärer, löntagare och arbetslösa får alla det bättre 2016.

Beroende på hur man lever förbättras ekonomin med mellan 250 och 1 400 kronor mer i månaden. Det visar siffror som Swedbank tagit fram för hushållen årssikftet 2015-2016.

– Förklaringen är att hushållen får en ökad inkomst, att det är en fortsatt låg inflation i landet, lägre skatt, ökade bidrag och att räntorna har sjunkit, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

De största vinnarna

Framförallt är det de arbetslösa som får det bättre nästa år. Från att tidigare ha gått back kommer de få så mycket som 2 300 kronor över varje månad.

– De har inte en bra situation, men rent krasst i kronor och öre räknat så är det de som får den största förbättringen. Det är en stor ökning för en som är arbetslös, säger han.

De som får minst tillskott i månadskassan är garantipensionärerna. De pensionärer med allra lägst inkomster, som tjänar mindre än 20 000 kronor, får störst skattesänkningar och får därför ungefär 250 kronor extra per månad.

– Så har det varit i många år, att de ofta är den gruppen som får den minsta förändringen. Det är en politisk fråga att man inte vill förändra situationen mer för den gruppen.

Dessa ersättningar sänks

Nästa år sänks de ersättningar som förändras i takt med prisbasbeloppet. Sänkningen påverkar bland annat studiemedel och sjuk- och föräldrapenningen.

Studiemedlen sänks med 43 kronor per fyraveckorsperiod. Sjukpenningen sänks med ungefär 20 kronor före skatt för en vecka med sjukpenning och den som har full föräldrapenning får ungefär 130 kronor mindre per månad före skatt.

Men i helhet förbättras ekonomin och enligt Arturo Arques blir 2016 ett bra år för hushållen.

– Nu får hushållen ytterligare ett bra år, det gör att de kommer fortsätta stå för en stor del av tillväxten i Sverige. Den privata konsumtionen har stått för större del för utvecklingen och nästa år ser ut att bli ett år med goda möjligheter för god tillväxt och inte minst för den privata konsumtionen, säger Arturo Arques.

FAKTA

Så påverkas din privatekonomi

Sänkt skatt på inkomst från pension upp till 20 000 kronor per månad. Störst skattesänkning får de med en pension på 10 000 kronor i månaden, för dem innebär skattesänkningen 270 kronor mer att leva på varje månad.

Studiemedlen sänks med 43 kronor per fyraveckorsperiod, till 9 905 kronor vid heltidsstudier.

Högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI) sänks och får till följd att högsta sjukpenningen sänks med runt 20 kronor före skatt för en vecka med sjukpenning.

Föräldrapenningen styrs också av SGI och därför sänks även den. Med full föräldrapenning blir det omkring 130 kronor mindre per månad före skatt.

Den maximala fastighetsavgiften höjs med 150 kronor till 7 412 kronor per år.

Taket i RUT sänks från 50 000 till 25 000 kronor per person och år för dem som inte har fyllt 65 år. Subventionsgraden i ROT sänks från 50 till 30 procent av arbetskostnaden.

Skatten på bensin och diesel höjs efter årsskiftet. Har man en bil som drar 0,75 liter per mil och kör 1 500 mil per år ökar kostnaden med 680 kronor för bensinbil och med 740 kronor för dieselbil.