Varmt julväder bakom italienska luftkrisen

NYHETER

Vintern i Italien har bjudit på värme och uppehåll.

Nu har det lett körförbud i Milano och Rom.

Vädret har skapat en luftkris.

Under tre dagar med start i dag har det införts körförbud för bilister mellan 10.00 och 16.00 i Milano och närliggande staden Pavia. Och i Rom får bara bilar vars registreringsnummer börjar med ett jämnt nummer framföras under tisdagen, skriver AFP.

Bilar med udda början på regskylten fick köra under måndagen och åtgärden ska upprepas tre gånger under en månad. Även i Neapel prövar de med att införa körförbud den här veckan, bara bilar som uppfyller vissa miljökrav får framföras i staden i söder.

Anledningen till att det införts bilförbud i på sina håll i Italien är den varma vintern.

”En akutinsats”

Höga temperaturer i kombination med uppehållsväder har lett till att luften är kraftigt förorenad, skriver AP.

Nivåerna av partiklar i luften har stigit långt över de nivåer som världshälsoorganisationen WHO har satt som gräns för vad som är hälsovådligt. Vid en mätning i Milano uppmättes 103 gram partiklar per kubikmeter luft medan WHO:s gräns är satt till 50 gram per kubikmeter luft, skriver AFP.

97 gånger i år har det uppmäts halter som är hälsofarliga i staden.

Borgmästaren Guiliano Pisapia uppger att körförbudet är en akutinsats mot en ”exceptionell kris”.

Även Italiens miljöminister har agerat i frågan och han har utlyst ett krismöte på onsdag för att försöka ta fram en gemensam plan mot för att förbättra luftkvaliteten över hela landet, skriver AFP.

Efterlyser lösningar

Men körrestriktionerna har också mött kritik, konsumentorganisationen Codacon menar till exempel att det inte löser några problem på lång sikt och efterlyser i stället fler satsningar på alternativa färdsätt för italienarna.

I Rom föreslår de till exempel en kraftigt utbyggd tunnelbana jämfört med dagens två linjer.

Viss förbättring i luftkvaliteten väntas dock i slutet av veckan då kalla vindar ska dra in över landet enligt prognosen, skriver AFP. Det väntas minska partikelnivån i luften tillfälligt.