Gravida resenärer varnas för farligt myggvirus

1 av 2 | Foto: FELIPE DANA/AP
Detta sedan brasilianska läkare konstaterat ett tidssamband mellan att mammor som fått myggbett under graviditeten allt oftare föder barn med nervsjukdomen mikrocefali.
NYHETER

Under julhelgen larmade brasilianska myndigheter om det myggburna zikaviruset som misstänks orsaka fosterskador och uppmanade kvinnor att i den mån det är möjligt, avvakta med att föda barn. 

Folkhälsomyndigheten avråder dock inte gravida från att resa till Brasilien, men manar till extra försiktighet och att man bör kontakta en vaccinationscentral före resan.

Det myggburna zikaviruset sprider sig just nu i Sydamerika och hälsodepartementet i Brasilien förklarade under julhelgen nationellt nödläge inom sjukvården. Brasilianska kvinnor bör därför vänta med att skaffa barn, menar departementet.

Detta sedan brasilianska läkare konstaterat ett samband mellan att mammor som fått myggbett under graviditeten allt oftare föder barn med nervsjukdomen mikrocefali. Symptomen kännetecknas av att fostrets skallben är mindre än hos andra barn samt att det kan orsaka förlamning, synskador och utvecklingsstörning hos barnet.

Influensaliknande symptom

Den som drabbas av Zikaviruset, som sprids av samma myggor som orsakar denguefeber, får vanligtvis milda influensaliknande symptom.

Även svenska Folkhälsomyndigheten håller ögonen på viruset. Enligt Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog på myndigheten, är det i dagsläget dock inte aktuellt att avråda gravida kvinnor från att resa till länderna där zikaviruset förekommer. Men som gravid bör man alltid vara extra försiktiga vid resa till tropiska länder, säger han.

– Det generella rådet är att om man är gravid och ska åka till tropikerna så bör man kontakta en vaccinationscentral eller liknande för att få råd inför resa till de aktuella länderna.

Mildare variant av denguefeber

Enligt Anders Wallensten finns det i dagsläget inget vaccin mot viruset men då det sprids via myggor är den generella rekommendationen att ta med myggnät, bära heltäckande kläder och använda myggstift.

Han beskriver symptomen som en mildare variant av denguefebern. När det kommer till risken för smittsamma sjukdomar är det Folkhälsomyndigheten som ansvarar för att utfärda rekommendationer till Utrikesdepartementet, som kan avråda resenärer från att resa till specifika länder. Enligt Anders Wallensten är det väldigt sällan som UD avråder från att resa till länder på grund av smittsamma sjukdomar.

Under 2015 har 1 248 misstänkta fall av mikrocefali hittills rapporterats i Brasilien. 2014 var siffran 147, enligt The Rio Times.

FAKTA

Zikafeber

Zikaviruset sprids via myggor och orsakar lättare feber, utslag, huvuvdvärk, muskelvärk och ögoninflammation.

Symtomen påminner om denguefeber.

Inkubationstiden är 2-3 veckor.

En av fyra får inga symptom alls. De som drabbas får oftast milda symptom som går över efter två till sju dagar.

Förekommer framför allt i Central- och Sydamerika, från Mexico till Basilien.

Myggorna förökar sig i stillastående vattenreservoarer.

Källa: Vårdfokus