Svenskarna blir lyckligare nästa år

Det mesta blir bättre under 2016 enligt framtidsforskaren Anders Ekholm

NYHETER

Trots ett händelserikt år har svenskarna det just nu bättre än någonsin – och bättre verkar det bli.

Enligt framtidsforskaren Anders Ekholm ser 2016 ut att bli ett riktigt lyckoår för svenskarna.

– Visst kan det fortfarande hända jobbiga saker, men i princip är det upplagt för att vi ska bli lyckligare.

Foto: Regeringskansliet
Anders Ekholm, vice vd för Institutet för Framtidsstudier

Svenskarna har det just nu bättre än någonsin och vi blir bara gladare, rikare och friskare. Samtidigt har även barnfetman och psykisk ohälsa bland unga blivit bättre. Även mord, våld och dödligheten i trafiken har minskat.

– Vi blir rikare och lyckligare, vi lever längre, får bättre konsumtionsstandard och livskvalitén blir allt bättre, säger Anders Ekholm, vice vd för Institutet för Framtidsstudier till Aftonbladet.

Även miljön blir bättre

Även ekonomin ser enligt honom ut att bli starkare under nästa år, då inkomsterna väntas stiga och arbetslösheten sjunka – speciellt för ungdomar. Även klimatet och miljön går mot ljusare tider.

– I dagsläget är Sveriges koldioxidutsläpp nere på 1955 års nivå, vilket ska ses med en mycket större befolkning och högre levnadsnivå. Enligt en beräkning av de globala koldioxidutsläppen så är 2015 även det första året som utsläppen minskar.

Lyckonivån höjs

Enligt Statistiska centralbyråns "lyckoindex" ligger Sverige i topp bland EU-länderna när det gäller invånarnas tillfredsställelse med livet. Endast Danmark, Finland och Österrike är lyckligare. Samtidigt menar Anders Ekholm att vår lycklighet kan göra att vi höjer nivån på vår lycka och önskar oss mera.

– Vi kanske tycker att vi ska bli ännu bättre, att vi ska kunna bestiga berg när vi är 90 år gamla och så vidare. Så det är inte säkert att vi är helt nöjda med den lycka vi har just nu, men på lång sikt blir vi både nöjdare och lyckligare.

Finns det något som kommer att bli sämre under 2016?

– Vård, skola och omsorg står för stora utmaningar. Detta då 90-talisterna nu börjar skaffa barn, och därmed behöver BB-platser, föräldrapenning och förskoleplatser. Samtidigt blir 40-talisterna äldre och behöver i sin tur hemtjänst och äldreomsorg. Därmed riskerar kommunerna att bli klämda i den demografiska käften och de kommer att få det jobbigt under nästa år och även de kommande åren.

Vad är det som gör oss människor lyckliga?

– Lycka handlar främst om genetik och vårt umgänge, snarare än om man känner sig lycklig eller inte. Detta då 40 procent av vår lycka består av gener, ytterligare 40 procent av vänner och familj och 15 procent är status, yrke och inkomst.

FAKTA

Anders 5 lycko-tips:

Undvik människor som gör dig irriterad och umgås med människor som gör dig glad.

Var på platser som gör dig glad och trevlig.

Undvik situationer som gör dig olycklig.

Tänk på tre saker varje dag som gör dig tacksam.

Älta inte gamla oförrätter.