USA stämmer Volkswagen

NYHETER

Amerikanska myndigheter stämmer Volkswagen efter höstens utsläppsskandal.

Biljätten stäms för att ha brutit mot USA:s så kallade Clean air act genom att ha manipulerat utsläppsdata för 600 000 dieselbilar som sålts i landet. Enligt nyhetsbyrån Reuters kan Volkswagen tvingas betala flera miljarder dollar om företaget förlorar det civilrättsliga målet.