Kräver skärpning av utsläppsrätter

Foto: TT
Åsa Romson (MP)
NYHETER

Regeringen vill förändra EU:s handel med utsläppsrätter, skriver miljöminister Åsa Romson (MP), energiminister Ibrahim Baylan (S) och EU-parlamentarikerna Jutte Guteland (S) och Peter Eriksson (MP) på DN Debatt.

EU:s utsläppsmål, minst 40 procents minskning till år 2030, ser ut att nås i förtid och ambitionen bör därför höjas, enligt S- och MP-politikerna. Bland annat vill man ändra systemet med fri tilldelning av utsläppsrätter.

"I dagsläget finns det för många undantag i regelverket, vilket leder till att många företag skipper betala för sina utsläpp eller rentav kan tjäna pengar utan att göra miljömässiga effektiviseringar", skriver de fyra artikelförfattarna.

Politikerna konstaterar dock att det behövs en utsläppshandel som "både förstår industrins villkor och samtidigt stimulerar industrin och energisektorn till nödvändig omställning. Systemet bör gynna dem som ligger i framkant vad gäller energieffektivisering och uppmuntra övriga till förbättring och utveckling snarare än att tilldela dem fler utsläppsrätter".

TT