Volkswagens utsläppsskandal utreds

NYHETER

Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om grovt bedrägeri och brukande av osann urkund mot Volkswagen.

Det meddelar chefsåklagare Alf Johansson i dag.

Det är efter Volkswagens stora utsläppsskandal som Riksenheten mot korruption nu inleder en förundersökning om grovt bedrägeri och brukande av osann urkund, grovt brott.

Skandalen som uppmärksammades i höst grundar sig i att personbilar tillverkade inom VW-koncernen försetts med manipulationsanordningar för att i endast testmiljö visa utsläppsvärden som inte överskrider gränsvärdena för EU-typgodkännande. Förundersökningen gäller fordon godkända i Tyskland som importerats till Sverige och därefter godkänts av Transportstyrelsen.

– Vi har tittat på alla mediauppgifter samt information från svenska myndigheter. Vi anser det finns anledning att tro att man mer eller mindre har lurat Transportstyrelsen att registrera bilar som importerats från Tyskland och för att sedan säljas i Sverige, säger chefsåklagare Alf Johansson.

Utredningen kommer att bedrivas med utländska myndigheter och Volkswagen Group Svenska AB har meddelat att de kommer att samarbeta fullt ut i brottsutredningen, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

– Vi ska titta på om det finns förutsättningar eller behov av någon lagföring, säger Alf Johansson.