Dagens namn: Pia
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Äger bilbesiktning – och tjänar miljoner på reservdelar

Experten: ”Finns risk att man överdriver problemen för att skapa jobb i verkstaden”

Hans investmentbolag är delägare i ett av de största företagen som besiktar bilar i Sverige.

Samtidigt är Pehr Oscarson vd för verkstadsjätten Meca.

Aftonbladet kan avslöja en rad kopplingar mellan besiktningsföretag och bilhandlare, något som kan strida mot fordonslagen.

– Det ökar risken för fusk, säger biljuristen Michael Luft.

”Besiktningsorganen får inte bedriva eller stå i kommersiellt, ekonomiskt eller något annat beroendeförhållande till någon som bedriver reparation eller service av besiktningspliktiga fordon”.

Formuleringarna i fordonslagens fjärde kapitel är tydliga. Där slås fast att den som bedriver bilbesiktning inte får ha ekonomiska kopplingar till aktörer som säljer bilar, sysslar med reparationer, kör yrkestrafik eller driver taxiföretag.

– Det en viktig förtroendefråga. Det ska till exempel inte kunna uppkomma misstankar om att en bilprovare slår ner på massa saker för att sedan hänvisa kunden till en specifik verkstad, säger Bosse Ericsson, branchdirektör på Sveriges fordonsverkstäders förening.

Han fortsätter:

– Det är väldigt viktigt att detta hålls isär, så att det inte riskerar att uppstå jävssituationer där besiktningsföretag och bilhandlare kan tjäna pengar på varandras verksamhet.

Utdelningen: Tolv miljoner

Men Aftonbladet kan avslöja att flera toppnamn inom stora bilprovningsföretag har intressen i företag som arbetar med bilhandel, reservdelar eller utvecklar komponenter till fordonsindustrin.

Ett av de tyngsta namnen i Aftonbladets kartläggning är Pehr Oscarson. Tillsammans med sin far Olle och brodern Jan driver han investmentbolaget Oscarson invest.

Företaget är framgångsrikt. 2014 gjorde Oscarson invest en vinst på nästan 9,4 miljoner kronor, ett lyft från knappa sex miljoner året innan. Under året fick de tre ägarna dela på en aktieutdelning på totalt tolv miljoner kronor.

Placerades vid verkstäder

Bland de företag som Oscarson invest är delägare i finns Clearcar, som snabbt vuxit till ett av landets stora bilbesiktningsbolag.

Oscarson invest köpte in sig i bolaget 2012. Då var Clearcar inne i en intensiv expansionsfas. Som en av uppstickarens största fördelar lyftes samarbetet med bilverkstadskedjan Meca, ett dotterbolag till bilhandelsjätten Mekonomen, fram. Många av Clearcars nya besiktningsstationer placerades i anslutning till Mecas verkstäder.

Men samtidigt betonades också vikten av oberoende mellan de två aktörerna.

”Clearcars verksamhet kommer att bedrivas med egen personal - helt avskild från bilverkstäderna”, hette det i ett pressmeddelande från Industrifonden, som också gick in som delägare.

”Risk att problemen överdrivs”

Men samma strikthet verkar inte gälla företagens absoluta toppskikt. Oscarson invest-delägaren Pehr Oscarson är nämligen också vd för Meca Scandinavia. Pehrs bror Jan sitter dessutom i Clearcars styrelse.

– Finns det dubbla intressen så ökar risken för fusk. I dag är det så att många kunder kommer till en verkstad och ber om en service, för att sedan få bilen körd till besiktningen. Men då säger verkstaden ofta ”Vi gör tvärtom. Vi tar besiktningen först och åtgärdar felen sedan”. Om man då har intressen i båda verksamheterna finns det risk att man överdriver problemen för att skapa mer jobb i verkstaden, säger Michael Luft, biljurist på tidningen Teknikens värld.

– Är det å andra sidan så att bilprovare har kopplingar till bilhandlare finns det risk att man är för snäll vid bedömningen. På senare tid anser jag att bilprovningsbranschen blivit betydligt mildare.

Precis som Oscarson invest är Meca Scandinavia ett mycket lönsamt företag. 2014 var omsättningen drygt 83 miljoner kronor, och vinsten blev nästan 36 miljoner.

Vd:n Pehr Oscarsson plockade under året ut en lön på 1,8 miljoner kronor.

”Fråga om trafiksäkerhet”

Pehr Oscarson är dock inte den enda företagaren som har intressen i både bilprovningsverksamhet och bil- eller reservdelshandlare.

Per Rosén är vd för bilprovningsjätten Opus. Han är också styrelseledamot i Helmia AB, som har en rad bilbutiker i Värmland.

I styrelsen för Opus bilprovnings moderbolag Opus Group sitter näringslivsprofilen Jan Åke Jonsson, tidigare vd för Saab Automobile. Han är dessutom styrelseordförande för Polstiernan industri, ett bolag som bland annat konstruerar fordonskomponenter.

Även i AB Svensk bilprovning, som förut hade monopol på bilprovningen i Sverige, finns en person som sitter på dubbla stolar. Styrelseledamoten Hans Krondahl ingår också i styrelsen för reservdelsföretaget Orio AB.

Bosse Ericsson, branschdirektör på Sveriges fordonsverkstäders förening, anser inte att uppdragen är problematiska.

– Gäller det människor på styrelse- och vd-nivå så är de så långt från verkstadsgolvet att jag har svårt att se att det skulle ha någon betydelse. De tar inte sådana beslut.

Men biljuristen Michael Luft är av en annan åsikt.

– I ledningen kan man utfärda strategier som påverkar folk på golvet. Det ska inte finnas några dubbla intressen någonstans, för det gör det svårare att göra korrekta bedömningar. Det bästa är att besiktare och verkstäder är två motpoler. Ytterst är det en fråga om trafiksäkerhet, säger han.

Mekonomen Orio Bilprovningen

Så här säger lagen

Bilbesiktningsverksamheten regleras i fordonslagen och fordonsförordningen. Där finns omfattande bestämmelser som slår fast att det inte får finnas några beroendeförhållanden mellan besiktningsföretag och bolag som sysslar med bilhandel, reservdelar eller verkstadsverksamhet.

I fordonslagens fjärde kapitel, i andra paragrafen, står följande att läsa:

”Besiktningsorganen får inte bedriva eller stå i kommersiellt, ekonomiskt eller något annat beroendeförhållande till någon som bedriver

1. handel med, tillverkning, import eller marknadsföring av besiktningspliktiga fordon eller delar eller tillbehör till sådana fordon,

2. reparation eller service av besiktningspliktiga fordon,

3. yrkesmässig trafik som kräver tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG och yrkestrafiklagen (2012:210),

4. uthyrningsrörelse som kräver tillstånd enligt lagen (1998:492) om biluthyrning, eller

5. taxitrafik som kräver taxitrafiktillstånd enligt taxitrafiklagen (2012:211).”

 

I fordonsförordningen slås fast att oberoendet ska säkerställas i enlighet med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter för kontrollorgan av typen ”A”. Det innebär att besiktningsfirmorna måste vara helt oberoende.