Wallström: Undersök israeliskt våld

Foto: GUSTAV MÅRTENSSON
Margot Wallström (S).
NYHETER

Utrikesminister Margot Wallström efterlyser en grundlig och trovärdig undersökning av om utomrättsligt dödande använts av Israel i samband med de senaste månadernas våldsdåd, knivattacker och sammandrabbningar mellan israeler och palestinier.

Margot Wallström hänvisar bland annat till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Zeid Ra´ad Al Hussein som i oktober framhöll att den israeliska responsen varit oproportionerlig och att utomrättsligt dödande starkt kunde misstänkas.

– Det är centralt att det görs grundliga och trovärdiga undersökningar kring dessa dödsfall i syfte att bringa klarhet och få till stånd möjligt ansvarsutkrävande, säger Wallström.

Utomrättsliga avrättningar

Margot Wallströms uttalande är ett svar på en fråga ställd av Liberalernas ledare Jan Björklund med anledning av en tidigare debatt i riksdagen då Wallström började prata om utomrättsliga avrättningar utan att nämna Israel. Alla uppfattade att hon syftade på Israel, och det väckte också starka reaktioner från den israeliska regeringen. Wallström hävdade att hon inte talat specifikt om Israel.

Nu tog hon däremot upp misstankarna om utomrättsligt dödande från både FN:s högkommissarie och olika människorättsorganisationer. Jan Björklund berörde inte alls detta i den fortsatta debatten, utan kritiserade i stället Margot Wallströms allmänna hållning till Israel.

Ensidig hållning

– Under lång tid hade Sverige en balanserad hållning mellan israeler och palestinier i den konflikt som pågått under mycket lång tid. Under Margot Wallströms tid har retoriken och handlingen från regeringen förskjutits så att Sverige nu mycket mer ensidigt uppfattas ta ställning för den palestinska parten, sade han.

Utrikesministern tillbakavisade detta.

– Jag vänder mig mot varje försök att utmåla Sverige, regeringen eller mig som Israels fiende. Vi är Israels vän och palestiniernas vän och båda staterna har rätt att existera, säger hon.

ARTIKELN HANDLAR OM