”En oroande utveckling”

Svenska röster om de polska medielagarna

1 av 9
Mia Sydow Mölleby, (V), ledamot Konstitutionsutskottet: – En fri, självständig media är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Att undergräva medias oberoende är att undergräva yttrandefriheten och förutsättningarna för att upprätthålla en demokrati. Det som nu sker i Polen är allvarligt och djupt problematiskt.
NYHETER

Aftonbladet

ARTIKELN HANDLAR OM