Amnesty: Kvinnor på flykt särskilt våldsutsatta

NYHETER

Kvinnor och flickor som flyr genom Europa löper stor risk att under sin färd utsättas för våld och sexuella trakasserier, enligt en ny rapport från Amnesty International.

Människorättsorganisationen Amnesty International släppte på måndagen en ny rapport som visar att kvinnliga migranter är särskilt utsatta, och att de under varje skede av sin resa riskerar att utsättas för våld eller sexuella trakasserier. Det skriver nyhetsbyrån AP, som tagit del av rapporten.

Uppgifterna baseras på intervjuer genomförda förra månaden med 40 kvinnor och flickor i Tyskland och Norge som rest från Turkiet till Grekland genom Balkan.

Särskilt hotade i vissa länder

Den stora majoriteten migranter i Europa är män, något biståndsarbetare menar gör dem märkbart utsatta. Kvinnor och flickor som rest ensamma eller endast tillsammans med barnen uppgav att de kände sig särskilt hotade i Ungern, Kroatien och Grekland, där de tvingades sova bredvid hundratals män, skriver AP.

Ett annat exempel hämtat ur rapporten är att att kvinnor i läger tvingats använda samma badrum och dusch som män, vilket gjort att vissa enligt egen utsago låtit bli att äta och dricka för att slippa gå på toaletten.

”Regeringar måste vakna upp”

Bland de intervjuade finns kvinnliga flyktingar från Syrien och Irak. En 22-årig irakisk kvinna har berättat för Amnesty International hur en säkerhetsvakt i Tyskland erbjöd henne kläder i utbyte mot att tillringa tid ensam med honom.

– En av utmaningarna vi har mött är att det tar lång tid för det internationella samfundet, och med det menar jag regeringar, att vakna upp till den här krisen och inse att detta inte är någonting som de kan önska bort, säger Jenny Becker, skyddssamordnare med International Rescue Committee på norra Lesbos i Grekland, berättade för AP.

Rapporten har inte skiljt på fall av allmänt våld och sexuella trakasserier.