Mer än 7 000 dödfödda varje dag

NYHETER

Varje dag dödföds 7 200 barn – 2,6 miljoner per år – och hälften av dödsfallen inträffar under förlossningen. "En hälsoskandal", enligt den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Andelen dödfödda barn i världen har sjunkit något, från omkring 24,7 dödfödda barn per 1 000 födslar 2014 till 18,4 per 1 000 under förra året, enligt fem nya studier publicerade i The Lancet.

"Men den verkligt fasansfulla siffran är de 1,3 miljoner dödsfall som inträffar under förlossningen", skriver The Lancets redaktörer i en kommentar.

"Tanken på att ett barn lever när förlossningen startar och dör under de kommande timmarna av anledningar som helt skulle kunna förebyggas borde vara en internationell hälsoskandal, men blir det inte", skriver redaktörerna.

En överväldigande majoritet av dödsfallen inträffar i den fattiga delen av världen. Risken är allra störst i länder söder om Sahara. Det skulle ta 160 år för en gravid kvinna i södra Afrika att ha samma chans att föda ett levande barn som en i-landskvinna, enligt studierna.

Att gå långt över tid i sin graviditet är den vanligaste anledningen till ett dödfött barn, 14 procent av fallen. En annan stor risk är livsstilsfaktorer som näringsintag, fetma och rökning. Malaria orsakar cirka 8 procent av fallen.

TT-AFP

ARTIKELN HANDLAR OM