L föreslår snabbare asylprövningar

Liberalernas partiledare Jan Björklund.
NYHETER

Liberalerna föreslår att vissa asylbeslut inte ska ta längre än tre månader och att prövningstillstånd införs för överklagande av avslag.

– Att människor får sitta i två år på Migrationsverkets anläggningar riskerar att skapa ett haveri i mottagningssystemet, säger Liberalernas Jan Björklund.

I dag finns cirka 150 000 människor i Migrationsverkets mottagningssystem. Den siffran väntas öka till 250 000 personer. Liberalerna föreslår nu ett antal åtgärder för att skynda på asylprocessen för att få ned de siffrorna.

Ett snabbspår för Syrienflyktingar bör införas. I dag får i princip alla som kommer från Syrien stanna i Sverige. Deras ärendehantering måste därför påskyndas och prioriteras. Om identiteten styrks och man visar att man flytt från Syrien, ska det räcka med en skriftlig handläggning om säkerhetskontrollen genomförts, enligt Liberalerna.

I princip ska det inte ta längre än tre månader för dessa flyktingar, som i fjol utgjorde ungefär en tredjedel av de 160 000 som kom. Förslaget gäller dock bara de som redan kommit till Sverige.

Ett annat förslag, som gäller alla asylsökanden, är att det införs prövningstillstånd för att överklaga ett avslag. I dag ändras cirka 10 procent av Migrationsverkets beslut. Avslag för uppenbart ogrundade ansökningar ska också påskyndas, anser Liberalerna.

TT