WHO håller krismöte om zikaviruset

NYHETER

Världshälsoorganisationen WHO håller i dag ett särskilt möte med anledning av zikavirusets spridning på den amerikanska kontinenten.

Trycket har ökat på WHO att agera snabbt mot viruset som misstänks ligga bakom fosterskador hos tusentals barn i Brasilien. Barn har där fötts med mycket små huvuden, så kallad mikrocefali.

Forskare i USA har uppmanat WHO att sammankalla en krisgrupp samt att överväga att deklarera zika som en allvarlig hälsokris som hotar internationell folkhälsa.

Flera länder har vidtagit åtgärder för att stoppa virusspridningen.

I USA ska till exempel människor som besökt drabbade regioner förbjudas från att donera blod. Brasiliens president Dilma Rousseff satsar på att rensa platser där den smittbärande myggan reproduceras, alltså stillastående vattenansamlingar.

TT-Reuters