Tusentals ärenden med Alma-kod

Foto: Fredrik Sandberg/TT
OBS: arkivbild.
NYHETER

Polisens ovilja att lämna ut uppgifter om de brott som sedan oktober förra året omfattas av "Alma", den särskilda händelse som rör flyktingströmmen till Sverige, har mött kritik.

Nu kan Svenska Dagbladet presentera siffror rörande antalet ärenden som enligt polisen har anknytning till vad myndigheten kallar "migrantsituationen".

Under polisens kod 291 finns fler än 5 000 inrapporterade händelser. Det rör sig bland annat om 559 registrerade fall av misshandel, 450 bråk, 194 fall av olaga hot, två bombhot, nio rån och fyra fall av våldtäkt, skriver tidningen.

Som jämförelse kan anges att det under det sista kvartalet 2015 anmäldes 22 259 fall av misshandel i hela riket, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet.

Att situationen på många asylboenden ändå är svår märks inte minst av att polisens statistik även omfattar 37 självmordsförsök och 42 ärenden registrerade som "psykiskt sjuk".

– Det rör sig om fler fall än de siffror du har fått ut, det kan jag säga. Det är en jättestor utmaning, det är en påtaglig situation på boendena. Människor sätts samman med andra traumatiserade människor, säger Tomas Wallberg, kommenderingschef vid polisens Nationella operativa avdelning (Noa), till Svenska Dagbladet.

De siffror som tidningen publicerar gäller endast anmälda ärenden och säger ingenting om hur många brott som går att styrka eller om det finns någon misstänkt gärningsman.

Insatsen "Alma" rör allt från gränskontroller till brottsbekämpning kopplat till flyktingströmmen

TT