Svininfluensan är tillbaka

NYHETER

Känner du dig hängig? Det kan finnas en orsak – svininfluensan är tillbaka.

I år är det framför allt yngre personer som drabbas och under vintern har hittills 50 personer vårdats på intensiven.
Ännu är det veckor kvar innan influensan beräknas nå sin peak.

Influensan slår hårt mot svenskarna varje år. Men i år är det typen A(H1N1), svininfluensan, som är tillbaka. Under årets tredje vecka rapporterades 391 fall av sjukdomen.

– Det fortsätter att öka, det kommer en topp i februari. Det går inte att säga när den kommer, men ganska snart, säger Annasara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Satte världen i skräck 2009

Det var 2009 som svininfluensan spreds världen över. Viruset började spridas i Mexiko i mars det året och nådde Sverige under hösten. Eftersom influensaviruset hade en helt ny sammansättning än vad man sett tidigare var ingen immun och vem som helst kunde smittas.

WHO varnade för en fullskalig pandemi, en global epidemi.

Sedan dess har svininfluensan inte varit särskilt vanlig i Sverige. En orsak är att många vaccinerade sig 2009, eftersom alla svenskar fick möjlighet att göra det gratis. Nu är första året sedan epidemin som svininfluensan slår till med full kraft.

– Det verkar som att det skyddet från vaccinet har avtagit, säger Annasara Carnahan.

Hur årets influensa kommer att slå är svårt att veta. Även i övriga Europa blir allt fler sjuka i svininfluensan, i Norden är det framför allt i Finland många influensafall upptäcks.

Vaccinet Pandemrix, som svenskarna fick 2009, används inte längre. Detta eftersom det fanns misstankar om att vaccinet kunde orsaka sjukdomen narkolepsi. I stället har man uppdaterat det klassiska influensa vaccinet.

Annasara Carnahan tycker att det är viktigt att vaccinera sig, särskilt för riskgrupperna – gravida, personer med kronisk hjärt- eller lungsjukdom, svår astma, lever- och njursvikt samt nedsatt immunförsvar.

– Särskilt de yngre, som är under 65 år, och i riskgrupp, borde vaccinera sig, säger hon.

Många vårdas på intensiven

Under vintern har 50 personer vårdats på intensivvårdsavdelning för influensa. Förra årets siffra var totalt 176 personer under hela året i Sverige.

I år är många av de drabbade yngre. Av dem som vårdas på sjukhus är medianåldern 51 år. Annars är det vanligt att äldre drabbas av influensa eftersom många redan är svaga och har andra sjukdomar.

Det är därför äldre personer, över 65 år, är de som främst riskerar att dö i sviterna av en influensa.

– Oftast dör man av en lunginflammation eller att hjärtat inte orkar med, säger Annasara Carnahan.

Men svininfluensan verkar alltså drabba främst yngre personer – och det kan finnas en förklaring:

– Äldre verkar ha sett något liknande när de var barn, därför har många en viss immunitet och blir därför inte lika sjuka, säger Annasara Carnahan.

FAKTA

Vad är svininfluensa?

Influensa A(H1N1) var en ny typ av influensa som började spridas i Mexiko i mars 2009, men upptäcktes första gången i södra Kalifornien i slutet av april 2009.

Svininfluensan spreds över hela världen och världshälsoorganisationen WHO utfärdade en varning på nivå 6, vilket är den högsta nivån som innebar en fullskalig pandemi.

Sverige drabbades främst under hösten 2009. Alla svenskar fick möjlighet att vaccinera sig och landstingen fick en miljard extra för att täcka ökade kostnader.

I Sverige användes vaccinet Pandemrix. Socialstyrelsen uppdaterade 2011 sina rekommendationer och numera rekommenderas vaccinet inte till barn under 18 år. Anledningen var att det fanns misstankar om att Pandemrix kunde orsaka sjukdomen narkolepsi.

Efter pandemin 2009 räknas svininfluensan som en återkommande säsongsinfluensa.

Källa: krisinformation.se

ARTIKELN HANDLAR OM