WHO:s zikauppmaning: Utplåna, döda, spreja

1 av 2 | Foto: PATRIK SÖRQVIST
Jan Lundström, myggforskare.
NYHETER

Europa måste förbereda sig för att zikaviruset kan komma att spridas även här.

Vid ett utbrott bör förökningsplatser utplånas, myggområden sprejas och larver dödas, uppmanar WHO.

– Men för att sjukdomen skulle spridas i Sverige krävs temperaturer som vi även med nuvarande uppvärmning inte kommer att få uppleva under vår livstid, säger myggforskaren Jan Lundström.

Den snabba spridningen av zikaviruset i Sydamerika och Karibien har gjort att WHO klassat situationen som ett internationellt nödläge. Smittspridningen beskrivs som explosionsartad och zikaviruset misstänks ligga bakom de fosterskador som tusentals barn i Brasilien fötts med.

Det närmaste året tros fyra miljoner zikafall kunna konstateras i Syd- och Nordamerika, dit sjukdomen tros sprida sig.

Nu varnar WHO för att även Europa kan drabbas. Den regionala chefen Zsuzsanna Jakab skriver i ett pressmeddelande att flera myggor kan komma att sprida viruset och att det i kombination med avsaknad av resistens, vaccin och snabba diagnosmetoder gör att det finns en risk för en global spridning.

Flera myggor i Sverige

Jakab skriver att alla länder i Europa som har myggor tillhörande stickmyggsläktet aedes kan ligga i riskzonen och att man bör förbereda sig för spridning, särskilt i och med myggsäsongen snart inleds i värlsdelen.

I Sverige finns bland annat den silvertecknade trädhålsmyggan, aedes geniculatus, som kan sprida flera andra sjukdomar.

Myggforskaren Jan Lundström, som ska resa ner till Brasilien för att planera en sterilisering av myggor, menar dock att det är helt orimligt att svenska mygg kan komma att sprida zika inom överskådlig framtid.

– Det har pratats om att vi kanske kan få aedes albopictus, som finns i södra Europa och som kan komma att sprida sjukdomen, i södra Sverige i framtiden. Men det är stor skillnad mellan att en mygga etablerar sig och att sjukdomen gör det. Det har med temperaturer att göra och för att zika ska överleva krävs det en snitt-temperatur på över 30 grader flera veckor i sträck varje år, det känns avlägset, säger Jan Lundström.

Information till riskgrupper

Länderna i Europa uppmanas att koordinera sina insatser för att kontrollera myggen. Zsuzsanna Jakab skriver att man vid ett utbrott bör utplåna förökningsplatser, spreja områden med bekämpningsmedel och döda mygglarver.

Vidare menar WHO att det är viktigt med information till riskgrupper, särskilt gravida kvinnor, om hur man skyddar sig från att bli biten.

Dessutom är det viktigt, enligt WHO, att man förbättrar sin kunskap om sjukdomen för att kunna förstå symptom och komplikationer samt för att i framtiden kunna få fram ett vaccin.

FAKTA

Zikavirus och mikrocefali

Zikaviruset kopplas till fosterskadan mikrocefali som kan leda till förlamning, synskador och utvecklingsstörning hos det drabbade barnet.

Mikrocefali betyder litet huvud och orsakas av att hjärnans tillväxt störs redan under fosterlivet och de första levnadsåren. Att huvudet blir litet beror på att hjärnan inte växer som den ska.

Zikaviruset dök upp i Sydamerika i maj 2015 och har sedan dess spridit sig till minst 20 länder i Latinamerika och Karibien.

Viruset är släkt med exempelvis dengueviruset.

De vanligaste symtomen är feber, ögoninflammation, ledvärk och utslag i uppemot en vecka. Många får inga symptom alls. Något vaccin mot viruset finns inte.

Zikavirus finns i de flesta tropiska länder. Mindre utbrott har tidigare förekommit i Afrika och Sydostasien och det första stora utbrottet inträffade 2013 i Polynesien. Sedan 2015 sker en mer omfattande spridning i många länder i Syd- och Centralamerika samt Karibien. Fler länder i regionen kan väntas få utbrott.

Källa: Folkhälsomyndigheten