Migrationsverkets egna ord: ”Inte tillräckligt med resurser”

1 av 2
NYHETER

Bråk och våld – rapporterna om oroligheter på flyktingboendena i landet har varit många.

Orsaken är att ”det inte finns tillräckligt med resurser”, enligt Anders Danielsson på Migrationsverket.

– Det tar tid och jag kan bara beklaga det, säger han i SVT:s Agenda.

Bara i år väntas mellan 70 000 och 140 000 personer söka asyl i Sverige. Samtidigt larmas polisen flera gånger i veckan om våld och bråk på flyktingboenden runt om i Sverige.

Stämningen ser ut att bli allt mer orolig.

– Det här är självklart inte bra, det är oacceptabelt att människor slår sönder saker och ting och begår våldsbrott och hotar personal, säger Anders Danielsson, Migrationsverkets generaldirektör.

SVT: Fungerar det här?

– Uppenbarligen inte. Så ska det inte vara, alla ska känna sig trygg och vi ska såklart försöka minska frustrationen så gott vi kan.

”Jag beklagar”

Många menar att flyktingssituationen är kaotisk och att den ökade oron hos asylsökandena beror på den allt strängare flyktingpolitiken.

Den bilden känner Anders Danielsson till.

– Det har kommit 140 000 asylsökande på fyra månader. Vi har inte haft möjlighet att skaffa boende till alla dessa, det har blivit trångboddhet, folk har sovit i sovsalar och kön till Migrationsverket tar allt längre tid, säger han i SVT.

– Det tar tid och jag kan bara beklaga det.

Aleppo - helvetet på jorden

Anders Danielsson poängterar också att siffrorna för 2016 fortfarande är preliminära och att ”allt kan ändras”.

– Vem visste för 3 dagar sedan att Aleppo skulle bli helvetet på jorden? Och det måste vi ta hänsyn till.

Samtidigt poängterar han att man måste fortsätta arbeta med att få in människor i samhället som redan är här. Nu vill han jobba med polisen för att hitta en lösning tillsammans.

– Vi har ett ansvar och lokal polis har ett ansvar därför ska jag sätta mig med polisen för att hitta en lösning tillsammans.