Fortsatt oenighet mellan S och MP om flyktingpolitiken

1 av 3
Morgan Johansson (S).
NYHETER

Miljöpartiet säger nej till fler åtgärder för att begränsa asylinvandringen – men Socialdemokraterna utesluter inte nya förslag.

I kvällens ”Aktuellt” fick Stefan Löfven och Gustav Fridolin frågor om oenigheten inom regeringen.

– Behövs det fler åtgärder ska det till fler åtgärder, sa statsministern i intervjun.

Den 31 maj är det tänkt att den nya tillfälliga lagen, som ska begränsa flyktingars möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige, ska börja gälla. Den presenterades av regeringen i höstas och innebär bland annat införandet av tidsbegränsade, treåriga uppehållstillstånd för alla utom kvotflyktingar, begränsad anhöriginvandring och skärpta försörjningskrav.

Resultatet blir att Sverige under en begränsad tid anpassar reglerna till EU:s miniminivå. Beslutet togs under en period när nästan 10 000 asylsökande i veckan kom till Sverige och målet var att kraftigt få ned den siffran. Samtidigt slogs fast att både id-kontroller och medicinsk åldersbestämning på barn skulle införas.

Men trots att regeringspartierna enades i frågan och fick stöd för det i riksdagen fortsätter flyktingpolitiken att gäcka både Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I förra veckan kom Migrationsverkets prognos där det slogs fast att mellan 70 000 och 140 000 människor beräknas söka asyl i Sverige i år. Det kan jämföras med de cirka 163 000 som kom under 2015.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) sa omgående om prognosen att Sverige måste styra mot att försöka nå den lägre siffran, 70 000 personer, och helst lägre än det. Annars kan det bli aktuellt med nya åtgärder för att begränsa asylinvandringen, sa han.

Spricka mellan S och MP

Men det höll inte regeringspartnern i Miljöpartiet med om. I en intervju med Aftonbladet slog språkröret, utbildningsminister Gustav Fridolin, fast att det inte går att bestämma i förväg att man ska styra mot en viss siffra. Han menade också att gränsen är nådd när lagen införs i maj.

– Vi ligger redan på lägstanivån av det som de internationella avtal som Sverige gått in i kräver, sa han.

Men Morgan Johansson vidhåller i dag att det kan bli aktuellt med fler åtgärder om det återigen börjar komma många asylsökande till Sverige.

– Vi måste ha ett hållbart mottagande. Men exakt var gränsen går beror till exempel på hur många vi lyckas få ut i kommunerna av dem som nu sitter och väntar, säger han.

”Vi kan inte gå under EU:s lägstanivå”

Enligt Johansson slog Migrationsverket i sin prognos fast att man i dag bara har boendeplatser för att klara det lägre scenariot på 70 000 asylsökande.

– Vi måste, ur mottagandesynpunkt, styra ned mot det lägsta scenariot.

Du utesluter inte fler åtgärder för att få ned antalet som kommer om vi får en situation påminner om förra hösten?

– Jag vill inte spekulera om fler åtgärder. Det är klart att en regering alltid måste vara beredd att ta kontroll över situationen och måste då alltid vara beredd att överväga olika åtgärder. Men jag tror att det vi nu gör, med id-kontrollerna som fick effekt, och med den nya temporära lagstiftningen, skaffar oss den kontroll som vi behöver.

Men MP utesluter fler åtgärder?

– Vi kan inte gå under EU:s miniminivå i lagstiftningen, där är jag och Gustav Fridolin fullständigt överens. Det har det heller aldrig varit tal om. Däremot måste vi kanske titta på andra åtgärder som gör det här mer hållbart, om vi skulle hamna i den situationen. Men jag tror inte vi ska behöva göra det.

Vad kan det bli aktuellt med för fler åtgärder?

– Det ger mig inte ut och spekulerar om ytterligare.

Hur överens är ni och Miljöpartiet i den här frågan i regeringen?

– Det är ingen hemlighet att vi haft olika ingångsvärden i hela den här diskussionen. Men jag måste nog ändå säga att jag är väldigt stolt över att sitta i en regering som klarar av att hantera den här situationen. Jag är också stolt över att ha MP i regeringen och att man klarar av att vara med och ta de här svåra besluten. Det är även många socialdemokrater som tycker det är jobbigt, inklusive jag själv.

Förnekade spricka

I kvällens ”Aktuellt” medverkade både statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Gustav Fridolin. De fick upprepade frågor om oenigheten inom regeringen.

Men ingen av dem ville erkänna någon osämja.

– Gustav Fridolin är noga med att vi måste värna asylrätten och jag delar den uppfattningen. Den kan man värna på många olika sätt, inte minst genom att se till att EU:s 28 länder tar ansvar, sa Stefan Löfven.

Statsministern vidhöll att det inte finns några planer på andra förslag än den nya lag som träder i kraft den 31 maj.

– Men behövs det fler åtgärder så kommer det fler åtgärder, sa Löfven.

Även Gustav Fridolin slog ifrån sig allt prat om en spricka inom regeringen.

– Vi är alla väldigt tydliga med att asylrätten ska värnas och att den lagstiftning som nu presenteras innebär att vi lägger oss på lägstanivån enligt de internationella konventionerna. Så det går inte riktigt att skapa den motsättning mellan regeringspartierna som ni vill måla upp, sa Fridolin i ”Aktuellt”.

FAKTA

Nya lagen

• Ett utkast på en ny lag, som ska begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, lämnades i dag av regeringen till Lagrådet.

• Förslaget innebär att det införs tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar, att möjligheterna till anhöriginvandring begränsas för personer med tillfälliga uppehållstillstånd, samt att försörjningskrav skärps. Dessutom försvinner möjligheten att bevilja uppehållstillstånd till övriga skyddsbehövande liksom möjligheten att ge uppehållstillstånd på grund av synnerliga eller särskilt ömmande omständigheter.

• Lagen är tidsbegränsad och ska gälla i tre år från och med 31 maj.