Hemliga dokument: kan bli aktuellt med längre gränskontroller

1 av 3
Gränskontroll vid Öresundsbron.
NYHETER

EU-länderna slår fast att Grekland inte kan hantera flyktingsituationen.

Därför kan det bli aktuellt med gränskontroller i upp till två år, skriver AP.

– Viktigast för att värna den fria rörligheten är att EU säkrar den yttre gränsen, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Sverige har sedan tidigare infört id-kontroller fram till den 4 juli. Men nu kan det bli aktuellt med en förlängning.

Anledningen är att EU inte tycker att Grekland kan hantera flyktingsituationen.

Hemliga EU-dokument, som AP tagit del av, visar att samtliga 26 länder i Schengenområdet har möjlighet att införa gränskontroller för sex månader, med möjlighet till förlängning på upp till två år om en medlemsstat inte kan skydda sina gränser, skriver nyhetsbyrån AP.

Detta med hjälp av en särskild regel för nödlägen.

– Det krävs skarpa åtgärder för de länder som inte klarar sitt gränsåtagande, säger Anders Ygeman.

Grekland har ingen kontroll

I dokumenten pekas bland annat Grekland ut som ett land som inte klarar av att kontrollera sina gränser då det varje dag kommer tusentals flyktingar via smuggelbåtar till landet från Turkiet. Och i ett uttalande från EU påpekas att det är ”mycket allvarligt” att Grekland inte har kontroll över läget.

Därför menar EU att Schengen är under ”en allvarligt risk” och menar att Grekland måste ta tag i situationen inom tre månader.

Grekland har valt att inte kommentera innehållet i dokumenten eftersom det än så länge inte är offentliggjort, skriver AP.

Vill skydda Schengen

Hittills har sex Schengenländer infört gränskontroller, och flera av dessa planeras att slopas i mitten av maj på grund av de rådande reglerna. Exempelvis har Tyskland gränskontroller till 13 maj men samtidigt har de klargjort att de inte vill slopa dessa.

Nu vill EU skydda Schengenområdet, för om människor kommer in i ett av Schengens länder kan de sedan resa fritt till de andra länderna. Enligt de hemliga dokumenten är målet att ”Schengens gränser upprätthålls”.

– Jag har svårt att se att de länder som hittills infört gränskontroller kommer att avskaffa dem innan den yttre gränsen upprätthålls, och EU lever upp till de fattade besluten om omfördelning, säger han.