Bilbesiktningsfirma stängs omedelbart

81 stationer stoppas – ”för många brister”

NYHETER

Bilbesiktningsfirman Clearcar AB får inte längre besiktiga fordon.

Det har Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, tagit beslut om.

– I den senaste tillsynen som vi gjort har vi hittat för många brister, de uppfyller inte de krav som gäller, säger Tomas Holm, enhetschef på Swedac.

Från och med i dag får Clearcar inte längre utföra besiktningar. I går återkallade Swedac ackrediteringen för bolaget eftersom man haft för många brister i sin verksamhet. Från och med i dag är det totalstopp för besiktningar på alla Clearcars stationer.

– Vi har kontrollerat verksamheten på 25 av bolagets stationer och kan konstatera att besiktningar inte utförs enligt de kontrollmetoder som finns. Det finns mycket brister, och det är en sammantagen bedömning som ligger bakom beslutet, säger, säger Tomas Holm, enhetschef på enheten för fordon och kontroll på Swedac.

Clearcar fick ta del av en tillsynsrapport från Swedac den 21 januari, i vilken det framgick att ackrediteringen kunde komma att återkallas. Bolaget lämnade kommentarer på rapporten men Swedac har alltså funnit att det inte finns något annat val än att dra tillbaka ackrediteringen.

– Det handlar till exempel om att man inte följt rutiner för vad som ska kontrolleras och bedömas. Vi har också stött på brister i introduktionen av nya medarbetare, säger Tomas Holm.

Innebär det här näringsförbud?

– I praktiken blir det så. De kan inte längre bedriva besiktningar.

Överklagar beslutet

I ett pressmeddelande skriver Clearcar att återkallelsen ska överklagas till förvaltningsrätten.

– Vi har i början på året fått anmärkningar av Swedac. Vi har tagit anmärkningarna på stort allvar och åtgärdat samtliga dessa. Vi har även inlett ett gediget långsiktigt program för att säkerställa att detta inte ska uppkomma igen, säger Kristina Sundén, marknadschef på ClearCar, i en kommentar.

Företaget anser att Swedacs beslut inte står i proportion till de anmärkningar som myndigheten tidigare gjort.

Det håller dock Tomas Holm på Swedac inte med om.

– Vi gör en annan bedömning, och anser inte att de åtgärdat bristerna. Det är bra att de har ett åtgärdsprogram, men vi måste utgå från hur det ser ut i dagsläget.

Totalt har Clearcar 81 besiktningsstationer i Sverige. Kunder som har bokat in besiktning måste nu vända sig till andra aktörer.

På sin hemsida skriver Clearcar att bilister som redan har betalat för besiktningar kommer att få pengarna tillbaka.

Flera på dubbla stolar

Aftonbladet har tidigare granskat bilbesiktningsbranschen. Då kunde vi berätta att flera personer som sitter på höga poster i besiktningsbolag också har intressen i bilverkstäder. Ett av namnen som förekom i granskningen var Pehr Oscarson. Hans investmentbolag Oscarson Invest är delägare i Clearcar, samtidigt är han vd för verkstadsjätten Meca.

Swedac har inlett en översyn av opartiskheten i branschen. Den är dock inte klar än.

– Vi tittar på detta, men det har inte ingått i beslutet att återkalla Clearcars tillstånd, säger Tomas Holm.

FAKTA

Bilbesiktningen

Riksdagen fattade 1963 beslutet om att grunda AB Svensk bilprovning. Året efter infördes periodisk kontrollbesiktning. Bolaget hade monopol på all besiktningsverksamhet i landet.

1 juli 2010 avreglerades bilprovningsmarknaden. Då blev det tillåtet för andra bolag att ansöka om ackreditering för att bedriva bilprovning.

Bilprovningsföretag måste vara ackrediterade hos den statliga myndigheten Swedac.

 I nuläget finns elva besiktningsbolag i Sverige. AB Svensk bilprovning är den största aktören.

ARTIKELN HANDLAR OM