Friande av SD-ledamot överklagas

Foto: BJÖRN LINDAHL
Martin Kinnunen (SD) möter pressen på tisdagen.
NYHETER

Åklagaren överklagar tingsrättens friande dom gällande Sverigedemokraternas riksdagsledamot Martin Kinnunen.

Men bara i frågan om bokföringsbrott, delen om skattebrott tas inte upp igen.

När vice chefsåklagare Jakob Holmberg vid Ekobrottsmyndigheten lämnar in sin överklagan mildrar han till brottsrubriceringen till enbart bokföringsbrott, från grovt sådant inför förhandlingen i tingsrätten.

– Jag nöjer mig med att man prövar för brott enligt normalgraden. Det kan få viss betydelse för strafflängd, säger Holmberg till TT.

Han överklagar även delen om företagsbot för SD-bolaget Samtid&Framtid, det bolag som är centralt i målet och där Kinnunen satt som ende styrelseledamot.

Den friande domen för Kinnunen gällande grovt skattebrott får stå kvar. Så även utslaget för den medåtalade, som skulle sköta bokföringen. Han dömdes för medhjälp till bokföringsbrott.

Jakob Holmberg åberopar delvis nya uppgifter som ett skäl till överklagan. Det handlar om mejltrafik mellan Kinnunen och en ekonomiansvarig angående brister i Samtid&Framtids bokföring.

– Enligt de uppgifter som framkommer i mejltrafiken ska han (Kinnunen) han ha gjorts uppmärksam på att bokföringen kanske inte sköts i bolaget, säger Holmberg som menar att Kinnunen då hade ett ansvar att agera, ett ansvar som han inte tog.

Inte orolig

Martin Kinnunen säger att han inte är oroad av överklagan.

– Det finns inga grova brott kvar, det är en helt annan dignitet nu. Åklagaren sänker ribban betänkligt, jag kan inte se att hovrätten skulle göra en annan bedömning än tingsrätten, säger Kinnunen till TT.

Kinnunen säger att han inte sett några mejl som skulle kunna vara de som åklagaren tänker ta upp nu.

– Jag har inte sett några sådana mejl. Jag kan inte se att det finns något av substans som tillkommer i den här prövningen.

FAKTA

Detta har hänt

SD-bolaget Samtid&Framtid skulle ansvara för partiets satsning på en nättidning. Kinnunen var enda styrelseledamot i bolaget sedan övriga hoppat av i februari 2013.

Den tidigare SD-riksdagsledamoten Erik Almqvists Mediekonsulterna Europa AB anlitades 2013 för uppdraget.

Almqvist lämnade riksdagen efter "järnrörsskandalen" 2012 och fick uppdraget som kompensation.

Mediekonsulterna Europa AB fick ett förskott på 3,7 miljoner kronor inklusive moms för uppdraget.

Samtid&Framtid anlitade även SD:s förre ekonomichef för att sköta bolagets ekonomi.

Pengar till Samtid&Framtids kostnader överfördes från partiet via SD-bolaget Blåsippan.

Det fanns brister i bokföringen och moms betalades inte in. Felen rättades till i efterhand då Skatteverket inlett en granskning, men åklagaren hävdade att staten riskerade att gå miste om skatteintäkter på över 1,5 miljoner kronor.

Källor: Förundersökningsprotokoll, stämningsansökan

TT