USA vill flytta vapen in på svensk mark

1 av 3
NYHETER

Sverige deltar just nu i övning med militärer från 15 nationer.

Då berättar USA:s arméchef för Europatrupperna att han vill se amerikanska vapensystem på svensk mark.

– Jag skulle vilja att vi övar på att flytta materiel från våra baser i Europa till Sverige. Jag vill öva både luft- och sjövägen, säger Ben Hodges till TV4 Nyheterna.

USA är ett av länderna som deltar i den årligt återkommande övningen Cold Response i Nordnorge.

Där har man bland annat övat landsättning av amerikanska styrkor i Norge, vilket kommer att bli allt vanligare de närmsta åren.

Väntas öva mer tillsammans

Enligt TV4 Nyheterna väntas även svenska trupper öva mer med amerikanska under de två följande åren än man gjort tidigare.

Ben Hodges, befälhavare för USA:s arméstyrkor i Europa, uppger att han vill öva på att sätta amerikanska vapensystem på svensk mark.

Det rör sig om luftvärnssystemet Patriot som används av många nationer och utgör en viktig del av amerikanskt luftvärnsförsvar.

Höjd beredskap

Att öva på att snabbt flytta systemet från amerikanska baser i Europa till Sverige skulle skicka en signal till framför allt Ryssland om att Nato väsentligt höjt beredskapen kring Östersjön, uppger TV4 Nyheterna.

– Jag ser gärna att vi övar på att flytta ett Patriot-system fram och tillbaka från Sverige, säger Bed Hodges.

TV4: För att visa styrka?

– Självklart.

Liberalernas partiledare Jan Björklund uppskattar den amerikanske arméchefens utspel.

– Jag välkomnar detta då Sverige behöver förstärka försvarsförmågan och ha ett ökat samarbete med Nato. Ryssarna agerar ju oerhört provocerande i Östersjöområdet och ett sätt att förstärka förmågan är genom samarbeten, säger Jan Björklund till Aftonbladet.

Men hur rimmar det med en svensk neutralitetspolitik?

– Den är ju passé sedan länge. Sverige är en västerländsk demokrati och vi behöver samarbeta med andra länder för att skydda oss.