Svensk forskning: Infektioner ökar risken för cp-skador

1 av 2
NYHETER

Vanliga infektioner hos blivande mammor ökar risken att barnet får en cp-skada.

Det visar en ny svensk studie från Göteborgs universitet.

– Jag trodde att vi bara skulle hitta en ökad risk vid mer allvarliga infektioner, säger Kristina Ahlin, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Infektioner som drabbar gravida mammor ökar risken för att barnet får celebral pares, cp. Även nyfödda som blir sjuka i infektioner har en förhöjd risk att få cp-skador.

Det visar en ny avhandling vid Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet där doktoranden Kristina Ahlin gjort studier på 309 barn födda på 1980- och 1990-talet, samt studerat en kontrollgrupp på 618 friska barn.

Drabbar ena sidan

Tidigare har forskarna trott att den viktigaste orsaken till cp varit komplikationer under förlossningen, exempelvis att livmodern brustit, att navelsträngen hamnat i kläm mellan barnets huvud och bäckenbenet eller att moderkakan släppt från livmoderväggen och gett syrebrist hos barnet.

Studier har dock visat att syrebrist endast kan förklara en mindre del av alla fall av cp.

Kristina Ahlin har undersökt vilka riskfaktorer som är förknippade med olika typer av sjukdomen.

– Infektioner hos den gravida modern ökar risken för den typ av cp som drabbar ena sidan av kroppen, medan den typ av cp som drabbar båda sidorna av kroppen är kopplad till infektioner hos barnet efter förlossningen, säger Kristina Ahlin.

Blev överraskad

Några av infektionerna där hon sett en direkt koppling är vid urinvägsinfektion och njurbäckeninflammation hos mamman.

– När det gäller infektioner hos mamman har vi sett en fem gånger ökad risk, säger hon.

Ahlin har även sett en sex gånger ökad risk för cp vid användning av antibiotika och risken är ännu högre om mamman använt antibiotika flera gånger under graviditeten. Kristina Ahlin säger att hon blev förvånad av resultatet.

– Ja, jag hade inte förväntat mig att urinvägsinfektioner och antibiotika skulle ge en så starkt ökad risk. Jag trodde att vi bara skulle hitta en ökad risk vid mer allvarliga infektioner, säger hon.

”Ta infektionen på allvar”

När det gäller nyfödda som drabbas av infektioner, som blodförgiftning, hjärnhinneinflammation och lunginflammation, så visar studien en 15 gånger ökad risk för cp-skador. Samtidigt som Kristina Ahlin förstår att dessa siffror kan låta alarmerande vill hon betona att risken för att barnet drabbas av cp är låg, ungefär 2 barn på 1 000 får en cp-skada.

– Man ska ta infektionen på allvar och skydda sig och uppsöka vården och inte exponera barnet för smitta, precis som vanligt. Men risken att drabbas är väldigt låg, säger Kristina Ahlin.

Hon menar att studierna, som publicerats i tidskrifterna British Journal of Obstetrics and Gynaecology och Obstetrics and Gynecology, är viktigt underlag för att fortsätta studera möjliga orsaker bakom cp-skador och hur sjukdomen kan förebyggas i framtiden.

FAKTA

Vad är cp?

Vid cerebral pares, som oftast kallas cp, påverkas rörelseförmågan. Från lindriga skador där kanske en hand är svag, till omfattande skador som drabbar stora delar av kroppen.

Cp beror på att hjärnan har fått en skada någon gång innan två års ålder, antingen före födseln, under förlossningen eller senare. Besvären som cp ger finns kvar hela livet men kan minska med tiden genom behandling och träning, och att man växer och utvecklas.

I Sverige får ungefär 200 barn i varje årskull diagnosen cerebral pares. Fler pojkar än flickor drabbas.

Källa: Vårdguiden, Neuroförbundet