Tusenfalt förhöjd radioaktivitet i Helsingfors

Foto: Getty
Helsingfors.
NYHETER

Mängden radioaktivt cesium-137 i luften ökade flera tusen gånger i Helsingfors den 3-4 mars. Det uppger den finländska Strålsäkerhetscentralen STUK. Men varför värdena ökat så mycket förbryllar experterna.

Den märkliga ökningen av värdena skedde i torsdags och fredags förra veckan.

– Senast mängden varit lika stor var antagligen i samband med kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan 2011 var mängden tiofalt mindre, säger direktör Tarja K Ikäheimonen på STUK till finska Yle.

Mätningarna av värdena var kraftigt förhöjda men inte så stora att de påverkar människors hälsa. De utfördes från Strålsäkerhetscentralens tak i Kasåkern i Helsingfors. Enligt STUK är värdena bara en miljontedel av vad som kräver att människor måste skydda sig mot radioaktiviteten.

Skulle ge spår i jorden

Men varför värdena ökat så markant är fortfarande en gåta. Ikäheimonen säger till Yle att eftersom man enbart har noterat cesium i luften kan det inte härstämma från en kärnreaktor. Annars skulle ämnet kunna spåras även i jorden. Cesiumet har kommit med vinden och blåst från öst och sydost.

– Det som hänt har inte föranlett någon förhöjd beredskap i Helsingfors. Vi håller nu på att titta vad vi har för resultat från våra mätstationer. Det man kan säga är att det förhöjda värdena inte härrör sig från ett kärnkraftverk, säger David Persson, pressansvarig vid svenska Strålsäkerhetsmyndigheten, till Dagens Nyheter.

Utesluter Tjernobyl

Även i Sverige har man sett en viss förhöjning i värdena. Observationer av cesium-137 brukar härledas till kärnkraftsolyckan i Tjernobyl för 30 år sedan men detta har uteslutits av finska myndigheter eftersom värdet är så högt som 4.000 mikrobecquerel per kubikmeter.

Fotnot: Det visade sig senare att den förhöjda radioaktiviteten härstammade från Strålsäkerhetsmyndigheten STUK:s garage. I samma byggnad verkar också ett företag som handskas med radioaktivt småavfall, skriver finska Yle. Ingen förhöjd radioaktivitet har uppmätts i Sverige.

ARTIKELN HANDLAR OM