"Ändra er - rädda Jordbrogården"

Föräldrarna till de funktionshindrade barnen vädjar till kommunen

1 av 2
Camilla Niva med sonen Melvin, 14, är upprörda över kommunens beslut kring Jordbrogården. Foto: CAROLINA BYRMO
NYHETER

Melvin, 14, älskar sin fritidsgård Jordbrogården.

Men Haninge kommun vill nu stänga gården.

– Här har Melvin och hans kamrater fått utvecklas till fungerande individer. Nu riskerar han att bara bli förvarad, säger hans mamma Camilla Niva.

Jordbrogården i Haninge är en LSS-verksamhet som riktar sig till så kallad personkrets 1, personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Den erbjuder dels korttidstillsyn av barn och unga 12-21 år, dels en öppen fritidsgårdsverksamhet för yngre funktionshindrade.

Här kan de träffas och umgås kring sporter, drama och film, laga mat tillsammans eller dansa disco.

Blivit självständig

- På Jordbrogården har Melvin fått en egen fritid och blivit mer självständig. Det är ett fantastiskt ställe som ser varje individ, precis som man gör i Glada Hudik-teatern. Man gör studiebesök på möjliga praktikplatser och arbetsplatser och ger barnen fritt spelrum att utvecklas, säger Camilla Niva.

Hennes son, som har en mindre utvecklingsstörning och en ovanligt genetisk sjukdom, har varit på Jordbrogården i snart två år.

På Haninge kommuns hemsida står att kommunen arbetar "aktivt med att sudda ut gränserna mellan att ha en funktionsnedsättning och att inte ha det."

Men i veckan informerades de 31 berörda familjerna om att man vill fullfölja planen att stänga Jordbrogården för att nästa termin låta gymnasieskolan Riksäpplet ta över.

Föräldragruppen har engagerat sig och varnat för faran att gymnasieskolan inte kan ge barnen en lika anpassad fritid.

- Vi fruktar att de bara kommer att bli förvarade och tappa sitt egenvärde, säger Camilla Niva.

Flera krismöten

Eftersom barnen behöver stöd i sina olika funktionsnedsättningar riskerar de att behandlas som flera år yngre, menar hon.

– De kommer att bli hållna i handen. Kommunen säger att det inte kommer att bli så men vi tror inte på det.

Föräldragruppen som haft krismöte flera gånger lyckades i höstas skjuta upp beslutet. Då hade man aviserat nedläggningen utan att först prata med de berörda.

Under ett fullmäktigemöte i september 2015 sa Petri Salonen (C), ordförande i socialnämnden, att förändringen skulle ge förvaltningen en besparing på två miljoner per år och att det rör sig om ett "väldigt högt kostnadsläge."

– De har aldrig riktigt erkänt att det rör sig om ekonomiska skäl. I stället har man skickat ut tjänstemän att leta fel som inte finns. Först var det kvalitetsbrister, sedan brister i tillgängligheten. De har ändrat skälen hela tiden, säger Camilla Niva.

Socialnämnden väntas fatta beslut om Jordbrogårdens framtid 22 mars.

Aftonbladet har bett Petri Salonen att åter kommentera orsaken till den planerade nedläggningen men i stället fått svar från socialchefen i Haninge.

Siw Lideståhl understryker att det än så länge bara är ett förslag till socialnämnden.

– Vi tänker inte lägga ner Jordbrogården utan tvärt om. Men den del som handlar om korttidstillsyn föreslog vi att vår utbildningsförvaltning ska driva i stället. Det handlar om kompetensen hos utförarens ledning.

"Förstör inte konceptet"

Socialchefen medger att man i det första steget inte kontaktade föräldragruppen.

– Jordbrogården har under lång tid varit ett framgångskoncept, det håller jag med om. På det här viset förstör vi inte det konceptet. Vi vill inte lägga ner det utan driva det genom utbildningsförvaltningen som har bättre lokaler.

Varför ändra när alla berörda är nöjda?

– Vi tittar alltid över vad vi kan förbättra.

Hur mycket handlar om pengar? Petri Salonen sa att detta skulle spara två miljoner om året.

– Den siffran känner jag inte igen. Jag har frågat honom om den siffran, som måste vara hämtad ur gamla beräkningar.

ARTIKELN HANDLAR OM