Allt färre söker asyl i Sverige

Trendbrott om minskningen håller i sig

I januari sökte bara en av tjugo asyl i Sverige, enligt EU:s statistikbyrå Eurostat och Migrationsverket.
NYHETER

Var fjärde av alla asylansökningar inom EU gjordes i Sverige under hösten 2015. Men så är det inte längre.

I januari sökte bara en av tjugo asyl här, enligt EU:s statistikbyrå Eurostat och Migrationsverket.

Sveriges andel av dem som sökt asyl i EU har legat på runt tio till 15 procent varje år sedan början av 2000-talet. Om minskningen håller i sig innebär det ett trendbrott för svenskt flyktingmottagande, skriver Svenska Dagbladet.

Förändringar i Sveriges migrationspolitik och begränsningar i anhöriginvandringen pekas ut som orsaker bakom minskningen. Även att flera av Europas länder har infört gränskontroller har spelat en roll.

En liknande minskning skedde i början av förra året. Men när det blev varmare väder och mindre farligt att resa över Medelhavet så hade antalet vid slutet av året dubblats.

TT