Breivik försökte starta extremistnätverk

Advokaten: Han är ingen bruten man - han är en narcissist

NYHETER

OSLO. Anders Behring Breivik har försökt att bilda ett fängelsenätverk med kända brottslingar.

Han har skickat brev till tyska nynazisten Beate Zschäpe, ryska nazisten Nikolai Korolev och svenske seriemördaren Peter Mangs, uppger VG.

På fredagen avslutades huvudförhandlingen i fallet där massmördaren stämt norska staten för rättighetskränkningar.

– Han är ingen bruten man, sa regeringsadvokaten Adele Matheson Mestad.

Norska säkerhetstjänsten, PST, bedömer att massmördaren och terroristen Anders Behring Breivik utgör ett säkerhetshot. Han har vilja och förmåga att påverka och inspirera andra att begå allvarliga brott, rapporterar norska tidningen VG.

Den första tiden efter dåden 22 juli 2011, när han dödade 77 människor, hade Breivik möjlighet att skicka och ta emot brev utan begränsningar. Först ett drygt år senare, i augusti 2012, slogs det fast att innehållet i breven behövde bedömas utifrån det terrorbrott som Breivik begått.

”Måste skydda samhället”

Norska kriminalvården började då granska innehållet i breven. De som inte ansågs lämpliga att skicka avvisades.

Den här begränsningen har Breivik försökt att få upphävd, utan att hittills lyckas.

– Staten måste skydda samhället från Breivik, vår tids värsta terrorist och mördare, från att ha kontakt och utveckla nätverk med likasinnande, sa regeringsadvokaten Adele Natheson Mestad i sitt inledningsanförande tidigare i veckan.

Advokat: Ett hån mot domstolen

I dag, fredag, avslutades huvudförhandlingen i det mål där Breivik stämt norska staten för rättighetskränkningar. Han hävdar att han utsätts för tortyr på grund av isoleringen i fängelset och att hans rätt till privat- och familjeliv negligeras.

Domen meddelas i slutet av april.

Regeringsadvokaten Adele Matheson Mestad gick i sin slutplädering hårt på Breivik för att han i tisdags höjde handen i en hitlerhälsning.

– Det är ett hån mot en domstol som tar hans fall på allvar, sa hon.

"Ingen bruten man"

Hon framförde också ett meddelande till överlevande och offrens anhöriga.

– På uppdrag av regeringen skulle jag vilja uttrycka en enorm medkänsla med de anhöriga och de överlevande som har varit tvingade att leva med en stor påfrestning denna vecka.

Matheson Mestad hävdar att Breivik utnyttjat uppmärksamheten för att sprida nazistisk propaganda.

– Det är ingen bruten man, plågad av isolering, vi möter här utan samma ideologiskt styrda narcissist som vi har sett tidigare, säger hon.

Breiviks advokat: Han är sårbar

Breiviks advokat Øystein Storrvik beskrev sin klient som en "förvirrad och mentalt sårbar" person.

– När han kommer hit är han en nationalsocialistisk ledare som gör hitlerhälsning och talar om saker som för vanliga människor framstår som absurda. Jag har en klient som är psykiskt sårbar, säger han.

Han krävde därefter att Norge ska fällas för brott mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Går norska rätten på Breiviks linje, måste förhållandena i fängelset förändras. Ett av hans krav är att han ska få ta emot brev och publicera böcker.

Svensk seriemördare fick brev

Medan Breivik hade möjlighet att skicka brev försökte han, enligt tidningen VG, att bygga upp ett nätverk tillsammans med kända brottslingar runt om i världen. Han skickade brev till flera av dessa.

Nynazisten Beate Zschäpe, medlem i tyska terrorgruppen Nationalsocialistiska Underjordiska rörelsen (NSU), fick brev från Breivik.

Även ryska livstidsdömde Nikolai Korolev, som beskrivs vara radikal nationalist, har både fått brev av Breivik och skrivit tillbaka.

Dessutom har seriemördaren Peter Mangs, som dömts för flera mord och mordförsök i Malmö, fått brev från den norska massmördaren.

Tyler Bingham, Thomas Silverstein och Berry Mills har Breivik försökt, utan att lyckas, skicka brev till.

Vill ha roll som inspiratör

Breivik har också fått ta emot ett stort antal brev.

– De som skrev till Breivik i fängelset sympatiserar med hans idéer, säger Adele Natheson Mestad.

Enligt Tore Bjørgo, professor vid norska polishögskolan, kan Breivik ha inflytande på andra extremister.

– Han har en grupp sympatisörer, några ser på honom som en förebild. ABB önskar att vara en ideologisk ledare som inspirerar andra. Den rollen bör han inte få, säger Bjørgo.

FAKTA

Detta händer under fredagen

Huvudförhandlingens sista dag inleds med fortsatt bevisupptagning.

Därefter kommer kärandeparten – alltså Breivik – att genom advokaten Øystein Storrvik att hålla det första slutanförandet.

Slutligen får svarandeparten – norska staten som är den som blivit stämd – genom regeringsadvokaterna tillfälla att lägga fram sina bästa argument.

Till skillnad från tidigare delar av förhandlingen kommer anförandena att livesändas.

Om rättegången

Breivik hävdar att hans behandling i fängelset är ett brott mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som förbjuder "omänsklig eller förnedrande behandling".

Mer exakt är det rättigheterna i art. 3 om förbudet mot tortyr och art.8 om rätten till privat- och familjeliv som Breivik tycker kränks.

Han har därför stämt den norska staten.

Breivik har ställt det han kallar för fyra ”minimum av mänskliga rättigheter som han behöver för att överleva”. Det handlar om rätt till att motta brev, rätt till meningsfulla relationer med minst fem vänner eller stöttepelare, rätt till att få besök av dessa och rätt till att publicera böcker.

Rättegången, som inleddes i tisdags, hålls av säkerhetsskäl i en gymnastiksal på fängelset då man inte vill flytta på Breivik.

Under onsdagen utfrågades Breivik själv och även psykiatrispecialisten Rosenqvist. Dagen avslutades med en syn i Skien-fängelset.

ARTIKELN HANDLAR OM