Löfven svarar efter attacken: Allvarligt

1 av 3
Ett Twitterkonto tog på lördagskvällen på sig attacken.
NYHETER

Det är fortfarande oklart vem eller vilka som står bakom helgens IT-attack mot flera svenska mediehus. Polisen samarbetar med bland andra FBI och försöker spåra det Twitterkonto som på förhand varnade för attacken.

Statminister Stefan Löfven ser allvarligt på händelsen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tänker starta en utredning kring svenska mediers sårbarhet eftersom det är viktigt med en fungerande nyhetsförmedling i en potentiell skarp nationell kris.

– Det är en viktig del av säkerheten och en viktig del av demokratin att nyhetsförmedlingen fungerar i tider av oro, säger Stefan Löfven.

Ska träffa medier

Inrikesminister Anders Ygeman (S) och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) har nu bjudit in de stora mediehusen till en träff på onsdag klockan 13.

– Jag kommer att ta upp den senaste tidens händelser de attacker som varit och gå igenom ansvarsfördelningen mellan myndigheter och media och sedan ta en diskussion tillsammans för hur vi ska göra för att vara bättre rustade av den här typen och liknande attacker i framtiden, säger Ygeman till TT.

– Medierna är den yttersta garanten för det fria ordet och därmed demokratin och vi måste agera kraftfullt mot varje försök att begränsa yttrandefriheten.

Inbjudna är bland andra SVT, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten.

Vad hoppas du att mötet ska leda till?

– Dels en samsyn hur vi går vidare, dels inspel till den handlingsplan som regeringen håller på att ta fram om cyber- och IT-säkerhet, så vi kan fånga upp eventuella önskemål på statens agerande. Sedan naturligtvis att vi går igenom mediehusens eget säkerhetsarbete för ytterst är det ju de själva som ansvarar för sin säkerhet och måste se till att ha tillräcklig kapacitet för att stå emot sådana här attacker.

FAKTA

Attack från många datorer

IT-attacken pågick under flera timmar mot bland annat Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad.

En överbelastningsattack eller dos-attack (denial of service) innebär att ett eller flera datorsystem attackeras med syfte att göra till exempel en webbplats otillgänglig.

En ddos-attack (distributed denial of service) är en överbelastningsattack där man använder sig av flera datorer för att angripa målet. Genom att skicka en större mängd anrop mot samma mål ökar möjligheten att göra webbplatsen otillgänglig.

Attackerna sker ofta via så kallade botnät, nätverk av datorer som kapats och fjärrstyrs med hjälp av virus eller andra program. Det sker då i bakgrunden utan att datorägaren märker det.

Källa: MSB

TT