Mary Mårtensson: På vems sida står AFA?

"AFA Försäkring bör på allvar fundera över sitt uppdrag"

Foto: Foto: JONAS ENG
"Moderna pirater" Aftonbladets läsare stormar mot försäkringsjätten AFA. Många arbetsskadade känner sig grymt svikna av försäkringsbolaget.
KOLUMNISTER

"Stort tack för att ni granskar dagens moderna pirater!"

Upprördheten är stor, vreden stark och reaktionerna många bland Sveriges arbetsskadade.

De är inte nådiga i sin kritik av försäkringsjätten AFA efter Aftonbladets granskning.

Mary Mårtensson, medicinreporter.

Aftonbladet har i tre dagar granskat AFA Försäkring i artikelserien "Blåsta på försäkringen".

Vi berättade om hur kroniskt arbetsskadade nekats livränta och ersättning för inkomstförlust. Det var som att lyfta på locket till en tryckkokare.

På ena sidan: Arbetsskadade och sjuka, många skadade för livet.

På andra sidan: Försäkringsjätten med 198 miljarder i tillgångar.

Aldrig någonsin har jag fått så många och starka reaktioner på så kort tid från er läsare. Mejlen rasar in och telefonen ringer utan uppehåll. Ni är många som berörs och vill berätta er historia. Ni är upprörda, förbannade och förtvivlade samtidigt som ni kämpar med smärtor, funktionshinder, psykisk ohälsa och dålig ekonomi.

Och ni känner er djupt svikna.

AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Försäkringen tillkom för att skapa trygghet vid arbetsskada, sjukdom och arbetslöshet för anställda. Försäkringen bekostas av arbetsgivarna, men pengarna tillhör arbetstagarna.

AFA Försäkring säger sig stå för trygghet i arbetslivet.

I mångas öron klingar löftet falskt.

Tvingas kämpa för livränta

AFA har 198 miljarder i tillgångar. Ändå tvingas arbetsskadade kämpa för att få sina skador erkända och för att få livränta och ersättning vid inkomstförlust.

Över hundra arbetsskadade vittnar nu i mejl och telefonsamtal om en slitsam, förnedrande och nedbrytande process och strid mot AFA, ur vilken de alla gått förlorande.

Det är Davids kamp mot Goliat.

Den enskildes kamp mot försäkringsjätten.

I stället för att vara ett stöd har AFA förvandlats till motståndare.

De arbetsskadade är inte nådiga i sin kritik, utan kallar försäkringsbolaget för "Bluff-försäkring" och "moderna pirater" .

Michel Norström och Eva Eriksson, ansvariga chefer vid AFA Försäkring Trygg, hänvisar i en intervju med Aftonbladet till att de har ett regelverk att följa.

De borde – i stället – fundera över om AFA uppfyller regelverket på ett korrekt sätt.

De bör likaså – på allvar – fundera över sitt uppdrag och för vems skull försäkringsbolaget finns.

AFA Försäkring borde stå på arbetstagarnas sida.

Inte på den motsatta.

FAKTA

AFA Försäkring

"Vi arbetar för ett tryggare arbetsliv. Genom kollektivavtalade försäkringar skapar vi trygghet på jobbet för fyra miljoner människor".

• Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag.

• Ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

• Består av AFA Livförsäkringsaktiebolag, AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. Verksamheten drivs utan vinstsyfte.

• Genom kollektivavtalen är 4,5 miljoner anställda försäkrade.

• Avtalsförsäkringarna kompletterar de lagstadgade försäkringarna och ska ge extra ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

• Arbetsgivaren tecknar försäkring och betalar premien.

• Skadeutbetalningarna var 9,9 miljarder kronor 2015.

• AFA förvaltar 200 miljarder kronor.

• Du kan få ersättning för arbetsskada om du skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet eller för arbetssjukdom.

• Försäkringskassan utreder och godkänner arbetsskador och arbetssjukdomar.

• Vad är en arbetsskada?

En personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet, färdolycksfall eller arbetssjukdom.

• Vad är en arbetssjukdom?

Orsakas av något skadligt i arbetsmiljön som påverkar din fysiska eller psykiska hälsa, ex tungt eller ensidigt arbete, vibrationer, buller, kemiska ämnen, psykiskt påfrestande förhållanden.

• Vad är livränta?

Om en arbetsskada gjort att din förmåga att skaffa dig inkomst genom arbete blivit nedsatt, och inkomstförlusten varar minst ett år, kan du få livränta. Alltså ersättning för din framtida inkomstförlust.

När livränta beräknas så jämförs den inkomst du skulle haft, om du inte skadat dig, med den inkomst du beräknas få med skadan. Livräntan är skillnaden mellan dessa inkomster.

Källor: AFA Försäkring och Försäkringskassan.