Svenskt ja till Natoavtal

NYHETER

Riksdagen har sagt ja till Sveriges värdlandsavtal med Nato.

Vänsterpartiets begäran om att återförvisa regeringens proposition till konstitutionsutskotten röstades ned med siffrorna 291–21.

Beslutet möttes av protester från åhörarläktarna, vilket fick talmannen att kalla in vakter.

Avtalet öppnar för att Nato ska kunna basera styrkor, helikoptrar flygplan och fartyg på svenskt territorium om man får en inbjudan av den svenska regeringen.

Ville skjuta upp

Vänsterpartiet är emot avtalet och har försökt få beslutet uppskjutet med hjälp av en så kallad vilandeförklaring, som skulle kunna fördröja beslutet ett år.

För att det skulle gå igenom riksdagen behöver en sjättedel av ledamöterna rösta för. Sverigedemokraterna sade sig först vara villiga att stöda förslaget, men ändrade sig.

FAKTA

Det innebär världlandsavtalet

Avtalet omfattar principer för att basera Natostyrkor i Sverige och för svenskt stöd till styrkorna.

Det innebär att Nato tillåts transportera helikoptrar, flygplan och fartyg på svenskt territorium.

Natostyrkor kan bara placeras i Sverige efter svensk inbjudan.

Värdlandsavtalet ger inte Natoländer rätt att placera kärnvapen på svenskt territorium.

Avtalet innebär förändringar i olika svenska lagar.

Natopersonal ska kunna ha immunitet och privilegier när det gäller till exempel skatter, tullregler och regler för bruk av fordon. De förändringarna kräver ett riksdagsbeslut.

Avtalet är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2016.

Källa: TT, Regeringens proposition om samförståndsavtal om värdlandsstöd

ARTIKELN HANDLAR OM