Det här handlar strejken om

1 av 2 | Foto: MIKAEL FRITZON/TT
Inställda flyg.
NYHETER

Sedan fredag klockan 18 strejkar hundratals SAS-piloter vilket redan har drabbat tusentals resenärer.

Det här handlar flygstrejken om.

1. En gemensam löneskala

Svensk pilotförening (SPF) hävdar att det är oacceptabelt att svenska SAS-piloter arbetar under olika förutsättningar med två helt olika löneskalor. Man vill, liksom i Norge, ha en gemensam löneskala.

2. Lön

Enligt Svensk pilotförening har SAS svenska piloter sedan 2009 försämrat sina löner med cirka 20 procent i relation till det svenska lönemärket. Under samma period har produktiviteten ökat med omkring 20 procent.

Enligt facket har de svenska SAS-piloterna i dag inte längre en marknadsmässig lön i förhållande till andra europeiska bolag.

SPF skriver att man inte kan ”acceptera att SAS försöker permanenta en dumpad lönenivå” för deras medlemmar.

Enligt arbetsgivaren uppgår kraven från pilotfacket till 10 procent. Utöver rena lönekrav på 3,5 procent ställs krav på en ny löneskala och en mängd krav på förbättrade anställningsvillkor som medför att SAS möjlighet att utnyttja tillgänglig arbetstid effektivt kommer minska och innebär också att bolaget behöver nyanställa. Sammantaget motsvarar den nya löneskalan och de förbättrade anställningsvillkoren kostnadsökningar på ytterligare 6,5 procent. Det är nästan fem gånger mer än vad övriga på arbetsmarknaden har fått.

Ingångslönen för styrmän är mellan 32 000 och 34 000 kronor i månaden. Slutlönen för en kapten är mellan 92 000 och 96 000 kronor i månaden. Snittlönen ligger på cirka 78 000 kronor per månad. Därutöver kommer olika typer av tillägg som vanligtvis uppgår till flera tusen kronor i månaden för normal arbetstid. Piloterna arbetar som mest 185 arbetsdagar per år.

3. Tydligare avtal

Svensk pilotförening vill ha ett tydligare avtal. Förra året accepterade man ett nytt och bantat kollektivavtal. Enligt facket har konsekvensen blivit att man nu hamnat i flera tolkningstvister med SAS.

Svensk pilotförening menar att ”SAS i stor omfattning utnyttjat de lösare skrivningarna i avtalet till sin fördel”.

4. Inhyrning

Facket kräver att piloter som hyrs in av andra bolag ska omfattas av kollektivavtal. Svensk pilotförening har tidigare medgivit ett mycket generöst inhyrningsavtal och ser ett behov av att säkra kollektivavtal för de inhyrda bolagens piloter.

Svensk pilotförening vill också avtala rätten till att sitta i business class vid tjänsteresor. Det innebär att SAS kan bli skadeståndsskyldiga om bolaget inte kan tillhandahålla en plats, exempelvis om planets ”business”avdelning är fullbokad. Därtill kräver pilotfacket att förmånen på 6500 kronor till skor och solglasögon ska gälla alla oavsett behov. De vill heller inte längre att kvitton ska behöva redovisas utan istället få det utbetalat som ett schablonbelopp.

Under torsdagen förkastade facket ett bud som kom från medlarna i konflikten. Man skrev i ett pressmeddelande att ”medlarbudet ligger under de krav på förbättringar och löneökningar som SPF tidigare har framlagt”.

Enligt SAS ligger det förkastade budet i nivå med det avtal som accepterades i Norge och i nivå med ”den centrala lönerörelse som finns i Sverige”.

ARTIKELN HANDLAR OM