Granskar tusentals journaler från skräckläkaren

NYHETER

Den trevlige skräckläkaren såg inte skillnad på cancer och infektion – och försökte bota det mesta med B-vitamin.

Trots det vägrade Region Skåne att granska mannen.

Nu gör regionen en pudel och ska utreda tusentals patientjournaler som läkaren hanterat.

Den 34-årige mannen ska ha arbetat på åtta olika vårdcentraler, sjukhus och äldreboenden runt om i landet.

Men det var först i våras som han uppmärksammades – av Uppdrag granskning.

När Uppdrag Granskning började ringa runt till mannens tidigare arbetsplatser växte en bild fram av att läkaren varit trevlig och glad – men helt inkompetent. Exempelvis skickade han hem en patient från vårdcentralen i Sundsvall med antibiotika för ett sår på näsan som senare visade sig vara hudcancer, vilket en sjuksköterska upptäckte.

Ordinerade B-vitamin

Han tycks också ha haft en förkärlek för att ordinera B-vitamin till sina patienter.

– Det spelade egentligen ingen roll vad patienten hade sökt för så fick de en blodtrycksdiagnos och lite blodtryckstabletter eller möjligtvis en kommentar om att det var B-vitaminbrist och så fick de B-vitaminer, säger mannens tidigare handledare i Sundsvall, Maria Lindström, till Uppdrag granskning.

Vid tidpunkten för SVT-granskningen arbetade mannen på vårdcentralen i Kirseberg, Malmö. Då hade det också kommit in en IVO-anmälan mot mannen där det bland annat framgår att han “glömmer så gott som varje dag arbetsuppgifter han fått sig tilldelad, till exempel remisser recept eller epikriser som ska skrivas”.

En pensionerad läkare som anställts för att fortbilda den utpekade 34-åringen uppger i anmälan:

"Jag skulle gissa att han ungefär ligger på en kunskapsnivå före AT och medicinsk mognad och allmänkunskap som en sköterske- eller medicinstudent.”

Avfärdades som rasism

Men när Uppdrag granskning ringde verksamhetschefen för vårdcentralen i Malmö i våras avfärdas kritiken som rasism.

– Det känns i alla fall som när han berättat att det är vissa rasistiska inslag i detta tycker jag. Men det är mer än känsla, sa verksamhetschefen till Svt.

Inte heller divisionschefen på Skånes universitetssjukvård, Karin Träff Nordström, ansåg att det fanns anledning att rikta någon kritik mot läkaren.

Men under tisdagen gick Region Skåne ut med nya besked.

I ett pressmeddelande undertecknat Karin Träff Nordström uppger Region Skåne att man efter en oberoende granskning kommit fram till att det funnits brister i läkarens medicinska kunskap och brister i handledningen av läkaren.

Totalt har 317 journaler granskats. Av dessa bedöms tio patientfall som nödvändiga att följa upp och utredas vidare av chefläkare för att ta ställning till anmälan enligt Lex Maria.

Risk för vårdskada

Dessutom vidtar Region Skåne den mycket ovanliga åtgärden att granska läkarens samtliga journaler. Totalt handlar det om 3 000-4 000 journaler.

– Vi har sett tecken på bristande uppföljning av ärenden och vi har också sett kompetensbrister. Att patienter som har sökt för symptom där vi har ett etablerat sätt att handlägga inte har blivit omhändertagna på det sättet, utan på ett mindre bra sätt, säger chefsläkare Marie Ekberg på Region Skåne, till Aftonbladet.

Bland de tio patientfall som ska följas upp finns det tecken på att flera av dem kan ha utsatts för risk för allvarlig vårdskada, uppger Marie Ekberg.

– Vi har sett tecken som pekar åt det hållet men eftersom utredningen inte är färdig är det svårt att se hur många det är.

Enligt Region Skåne kommer patienter som inte fått rätt vård att kontaktas personligen. Dessutom har man öppnat ett krisnummer för oroliga patienter som är: 040-6234471.

ARTIKELN HANDLAR OM