Få känner till nya asylregler

NYHETER

■ ■ Riksdagen väntas klubba igenom skärpta asylregler på tisdag. Men trots att fyra av tio tycker att det är ett steg i rätt riktning har få satt sig in i vad lagarna innebär, rapporterar Svenska Dagbladet.

Bara 14 procent är negativa till strängare regler medan 43 procent är positivt inställda, enligt en Novusundersökning som genomförts på uppdrag av Röda Korset. Men hela 42 procent av de tillfrågade uppger att de inte vet hur de ställer sig i frågan.

Kanske ligger en förklaring i att bara drygt 40 procent svarar ja på frågan: "Känner du till förslaget?". Nästan hälften svarar nej på samma fråga.

Med de nya reglerna får den som söker asyl ett tidsbegränsat uppehållsstånd i stället för ett permanent. Kraven för ett permanent uppehållstillstånd skärps och reglerna för familjeåterförening och anhöriginvandring blir strängare.

I undersökningen har 4 699 personer i åldrarna 18–79 år fått frågor om asylreglerna. 64 procent av de tillfrågade har svarat.

ARTIKELN HANDLAR OM