Efter brexit – här är bankernas råd till dig som kund

NYHETER

När Stockholmsbörsen öppnar vid nio i dag väntas ett kraftigt börsfall efter brexit-beskedet i fredags.

Aftonbladet har frågat de fyra storbankerna om hur det påverkar kunderna och svensk ekonomi.

Lars Söderfjell, chef för aktiestrategi på Swedbank:

Hur ser Swedbank på ett eventuellt börsfall?

– Det är högst troligt att det inträffar då vi redan sett vad som hänt på de internationella börserna. Sannolikt är att det blir en nedgång på 5-10 procent. Osäkerhet är något som ogillas av finansmarknaden men som vi i så fall måste anpassa oss efter.

Har ni någon plan för detta?

– Vi är väl förberedda, både som bank och rådgivare, till våra kunder. Redan i mars tog vi ned den rekommenderade aktieexponeringen då det var många politiska händelser som inträffade under våren. Brexit-beskedet var inte väntat men det fanns en hög risk att det skulle inträffa.

Vilka råd kommer ni ge era kunder?

– Har man inga aktier i så är det ingen brådska att investera i det nu. Det är bättre att överblicka situationen och avvakta tills det dyker upp ett läge framöver. Att investera i dag eller de kommande dagarna är ingen bra rådgivning. Har man aktier så är frågan vilken placeringshorisont man har. Långsiktigt behöver man inte förändra sitt sparande men är man orolig kan man ta ned sin aktieexponering i det korta perspektivet.

Påverkar detta svensk ekonomi?

– Allt som påverkar den global handel negativt är negativt för svensk ekonomi. Dock vet vi inte hur stora effekterna av brexit blir. Det beror helt på när Storbritannien träder ur EU och vilka nya avtal som tecknas. Men att det kommer bli stor osäkerhet på marknaden framöver är helt säkert. 

Johan Hagbarth, placeringsexpert på SEB:

Hur ser SEB på ett eventuellt börsfall?

– Det är extremt sannolikt, för att inte säga självklart, att det blir ett börsfall nu på morgonen. Men vi har beredskap för det. Samtidigt går det inte att göra något åt dagens nedgång, vilket alla som har aktier och aktiefonder vet. Det är riskfyllt och man kan få ett värdefall, det hör till.

Har ni någon plan för detta?

– Vi försöker att begränsa effekterna i de fonder som vi förvaltar för våra kunder samt hjälpa dem med råd och frågor så gott vi kan.

Vilka råd kommer ni ge era kunder?

– Vi kan nog räkna med att det blir skakigt och osäkert på börsen en tid framöver. Ska man använda sina sparpengar snart, eller tycker det är obehagligt när det faller, så ska man nog sälja av sina placeringar framöver. Sparar man långsiktigt och kan acceptera att det svänger bör man inte gripas av panik utan vänta och se vart marknaden tar vägen. Det kan även vara klokt att se över sin risknivå och göra justeringar.

Påverkar detta svensk ekonomi?

– Ett börsfall i sig har nog ingen effekt på ekonomi i stort, det är först om vi får långvariga fall. Däremot kommer brexit att bromsa ekonomin i Europa, vilket gör att den svenska tillväxten blir långsammare. Men vi har fortfarande en mycket bra tillväxt i Sverige just nu.

Bör man oroas som privatperson?

– Nej, det tycker jag inte. Samtidigt går Europa och EU nu in i en oviss tid. Politiskt kan det bli väldigt turbulent. Men det är mer politiskt än ekonomiskt. Jag tror inte man ska vara jätteorolig över sina sparpengar.

Andreas Wahlström, chefsanalytiker på Nordea:

Hur ser Nordea på ett eventuellt börsfall?

– Jag skulle bedöma det som högst sannolikt. Tittar man på de europeiska börserna i fredags så öppnade de väldigt svagt, vissa var nere på tio procent innan de hämtade sig lite. Dock tror jag inte att det blir en sådan kraftig nedgång på Stockholmsbörsen. Men en tydlig nedgång på tre procent tror jag är mycket möjlig.

Har ni någon plan för detta?

– Vi tror att det delvis skett en överreaktion på marknaden och att saker kommer lugna ned sig framöver. Men vi kommer nog se en nedgång på räntemarknaden och det har redan skett en kraftig reaktion på den svenska kronan. Jag tror att beslutsfattare och centralbankirer kommer att vara beredda att dämpa om det skulle bli väldig volatilitet.

Vilka råd kommer ni ge era kunder?

– Många av våra kunder har redan skyddat sig mot detta på ränte- och valutamarknaden. För stora företag har brexit varit en potentiell risk som vi diskuterat med kunderna under hela våren. I beskedet som kom i fredags finns det heller inget som talar för att räntan ska stiga, vilket fortsätter att befästa bilden av att boräntorna är låga även framöver.

Kommer detta att påverka svensk ekonomi?

– Blir det ett tillfälligt börsfall får det en liten effekt på svensk ekonomi, som hittills har gått strålande. Brexit kommer nog ha störst ekonomisk påverkan på Storbritannien själv. Dock har företag redan skjutit upp vissa direktinvesteringar i landet i väntan på besked. Många svenska hushåll äger mycket aktier och fonder, vilket gör dem sårbara för längre börsfall.

Mats Olsson, Handelsbankens informationsavdelning:

Hur ser ni på Handelsbanken på ett eventuellt börsfall?

– Sannolikt är att Stockholmsbörsen justeras ner i linje med utvecklingen på andra börser som i fredags. Hur stor eller liten förändringen blir återstår att se.

Vad är er plan för detta?

– Hur enskilda sparare ska agera är svårt att svara på. Har man en lämplig risknivå i sina placeringar och är långsiktig ser vi generellt ingen anledning att göra stora förändringar.

Vilka råd kommer ni att ge era kunder?

– Som sparare är det viktigt att vara medveten om möjligheterna och riskerna i sparandet och anpassa det efter situationen. Oftast lönar det sig att vara långsiktig. Om man är osäker på sina nuvarande placeringar och risknivåer kan det vara lämpligt att boka in en tid för rådgivning.

Kommer detta att påverka svensk ekonomi?

– Tillväxten och BNP kan på sikt påverkas om börsfallet blir långvarigt. Dock är det svårt att se vad effekterna av brexit blir just nu. Tillväxten påverkas både av hur räntorna och börsen går, samt av politiska beslut. Blir det osäkert på marknaden påverkar det exporten, hushållens konsumtion och företagens investeringsvilja, vilket i sin tur påverkar BNP.

ARTIKELN HANDLAR OM