Inget superkaos – trots hemvändare

NYHETER

Trafiken var värre än vanligt på flera vägar i landet under söndagen eftersom många återvände hem efter sitt midsommarfirande.

Långa köer uppstod på olika håll och flera olyckor inträffade.

Under dagen var det framför allt på E4/E20 vid Södertälje mycket begränsad framkomlighet. Det eftersom en lastbilsolycka inträffade på Södertäljebron på midsommarafton, vilket ledde till att hela bron stängdes av i södergående riktning. Trafikverkets prognos är att bron kommer att vara avstängd i två veckor framöver. Trafiken leds i stället om till Saltsjöbron, som är enkelriktad, och därmed är risken för långa köer och förlängd restid stor.

Husvagn brann under färd

Även på Ölandsbron var det under dagen köbildning i båda riktningarna, vilket ledde till långsam trafik, enligt SVT.

Flera olyckor inträffade under dagen, men ingen med väldigt allvarlig utgång.

En husvagn fattade till exempel eld under färd på E22 i höjd med Hammar/Nosaby, något som orsakade totalt stopp under någon timme i södergående riktning.

Strax innan 15 inträffade en kökrock med tre bilar på Uddevallabron. Inga personsskador rapporterades men händelsen ledde till köbildning under bärgningsarbetet.

Klockan 15.40 var trafiken i gång igen, med risk för långa köer som följd meddelar polisen.

Tågstrul fortsätter

Även det tågstrul som uppstod sedan ett blixtnedslag orsakat ett signalfel i Åkarp mellan Malmö och Lund på midsommarafton fortsätter under söndagen.

Tidigare trodde Trafikverket att felet skulle vara åtgärdat vid klockan 18. Men vid 17-tiden hade prognosen ändrats, till 24. Reparatörerna behöver mer tid på grund av att fler trasiga komponenter upptäckts.

Många avgångar med Pågatåg i Skåne är inställda och ersätta med bussar.

SJ:s snabbtåg mellan Malmö och Stockholm kör som vanligt, men snabbtågen mellan Malmö och Göteborg kör inte förbi Lund.