IS-svenskar stupar på slagfältet

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT
Enligt Säpo har minst 300 svenskar deltagit som frivilliga på jihadisternas sida i de pågående inbördeskrigen i Syrien och Irak.
NYHETER

Nästan var sjätte svensk som har stridit för terrorgruppen Islamiska staten (IS) har stupat på slagfältet.

Sannolikt har alla förband inom IS haft lika stora förluster.

I militära sammanhang är sådana siffror extremt höga, i nivå med de sovjetiska förlusterna på östfronten under andra världskriget.

Det kan innebära att IS är på väg att bli kraftigt försvagad som militär kraft, enligt flera bedömare.

– Det är tydligt att förlusterna har varit väldigt höga, säger Michael Jonsson, säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

De svenska IS-frivilligas öde återspeglar den allmänna trenden. Enligt Säpo har minst 300 svenskar deltagit som frivilliga på jihadisternas sida i de pågående inbördeskrigen i Syrien och Irak. Av dessa har 135 återvänt, och 45, eller 15 procent, har stupat.

– Det är den officiella siffran. Den bygger på uppgifter från krigsområdena, säger Fredrik Milder, pressekreterare på Säpo.

Mycket hög dödlighet

Han påpekar att siffran är osäker. Den kan mycket väl vara en underskattning av det verkliga antalet.

Det finns dock fakta som talar för att den ligger i närheten av sanningen. Antalet stupade från andra västländer - Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge och Storbritannien - ligger, enligt tillgängliga data, på mellan 14 och 21 procent.

Det betyder att mellan var fjärde och var sjunde frivillig jihadist från västländerna har fallit i strid.

– Det är en mycket hög dödlighet jämfört med andra konflikter. Men de länder vi har tittat på antyder att siffrorna stämmer, säger Michael Jonsson.

25 000 stupade

Enligt USA:s militärledning har så många som 25 000 IS-soldater stupat de senaste 20 månaderna, många som ett resultat av amerikanska flyg- och drönarattacker.

Siffran låter mycket hög, men kan stämma med tanke på att IS sedan 2011 sannolikt har haft över 100 000 stridande i sina led, varav cirka 30 000 frivilliga från andra länder, inklusive 5 000 från Västeuropa enligt tankesmedjan The Soufan Group i USA.

– IS växte uppenbarligen mycket snabbt under 2014, säger Michael Jonsson.

De senaste månaderna har dock tillströmningen av frivilliga sinat, och detta i kombination med de väldiga förlusterna har gjort att antalet stridande idag inte är fler än cirka 25 000, enligt amerikanska uppgifter.

Gödslar med soldatliv

Det höga antalet stupade beror, enligt experterna, på att de IS-frivilliga inte strider på samma sätt som reguljära soldater. De tar mycket större risker och flera av dem är självmordsbombare. Uppenbart är också att ledningen inom IS är extremt vårdslös med människorna inom sina led.

– Man värderar inte enskilda stridandes liv särskilt högt, säger Michael Jonsson.

Militärskribenten Lars Gyllenhaal påpekar att IS sannolikt inte har någon utvecklad medicinsk vård.

– Det hänger ihop med att de är fokuserade på Armageddon, säger han.

Han nämner att personer som har sett konflikten på nära håll har berättat att IS-soldaterna ofta strider drogade. När de träffas av skott sjunker de inte nödvändigtvis ihop som normala soldater utan fortsätter att rusa fram mot fienden.

– De lyckas, eller så blir de utraderade, säger Gyllenhaal.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM

IS/Daesh