Löfven: ”Ett tydligt erkännande för Sverige”

NYHETER

Statsminister Stefan Löfven är oerhört stolt över att Sverige valts in i säkerhetsrådet.

Han påpekar med ett brett leende att FN-chefen Ban-Ki Moon kallat Sverige en supermakt.

– Inte militärt men i solidaritet.

Det var en märkbart nöjd statsminister som mötte den svenska pressen vid VIP-ingången i Ministerrådbyggnaden.

Löfven gjorde ett kort avbrott i det pågående toppmötet i Bryssel för att kommentera att Sverige just valts in i FN:s säkerhetsråd.

– Först ska vi vara glada, stolta och hedrade. Det är ett tydligt erkännande av Sveriges roll på den världspolitiska arenan.

Hur kommer det att märkas att Sverige tagit plats i säkerhetsrådet?

– Vi vill arbeta med frågor som speglar våra värderingar. Kopplingen som finns mellan mänskliga rättigheter och utveckling. Klimatfrågor, migration och annat som gör att omvärlden blir orolig. Jag minns hur Ban-Ki Moon när han besökte Stockholm kallade Sverige en supermakt, inte en militär sådan men i solidaritet.

Men även om Sverige är en supermakt i solidaritet, hur ska vi kunna hävda oss mot dem fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet som alla har vetorätt?

– Även små länder kan påverka i säkerhetsrådet. Vi har exempelvis sett hur Litauen påverkat i Ukrainafrågan.

Vilken är den första frågan som Sverige tänker driva?

– Agendan i säkerhetsrådet är händelsestyrd så de får de som sitter där avgöra. Men Sverige kan göra skillnad.