Jag tvingades adoptera min egen dotter

Homoäktenskap anses inte lika mycket värda som heterosexuellas när vi föder barn

Foto: Thinkstock
Politikerna borde göra mer än att bara mingla på Pride.
NYHETER

Sedan flera år tillbaka kan lesbiska par få hjälp att bli gravida via sjukvården - precis på samma sätt som heterosexuella par – men ofta är det lång kö. Jag och min fru hade väntat i två år när vi bestämde oss för att kontakta en klinik i Danmark, precis som tusentals barnlängtande homos och frivilligt ensamstående gjort före oss.

Vi hade tur. Nio månader senare föddes vår dotter. Eller ja, jag hade kunnat bli förälder där på förlossningen men istället väntade en utdragen och bitvis kränkande process.

Om jag hade varit man...

Allt för att vi är homosexuella och vårt äktenskap enligt svensk lag inte anses lika mycket värt som heterosexuellas. Om jag hade varit man och vi gjort EXAKT samma behandling hade jag automatiskt registrerats som förälder direkt. Det kallas faderskapspresumtion.

Nu blev steg ett att min fru fick gå till socialkontoret och på heder som samvete intyga att hon inte varit otrogen mot mig, med en man, parallellt med inseminationen på kliniken. Därefter väntade hembesök av två socialsekreterare och intervjuer med mig och frun om hur lämplig jag är som förälder. Resultatet blev tre A4-sidor som avhandlade allt från min erfarenhet av arbete på förskola till hur vi hanterar konflikter och vilket fantastisk rum vår dotter har. Några månader senare kunde socialnämnden och senare tingsrätten besluta om adoption. Och ja, så ser det ut i Sverige i dag.

Samtidigt som socialtjänsten går på knäna tvingas socialsekreterare lägga tid på att lämplighetspröva oss homosexuella föräldrapar. Tusentals barn och familjer har varit i samma situation som jag och min fru och i stängda forum på nätet finns vittnesmål om den ena kränkande upplevelsen värre än den andra.

Majoriteten av de svenska riksdagspartierna ställer sig positiva till en könsneutral familjelagstiftning – där mitt och fruns äktenskap väger lika tungt som heterosexuellas. Ur ett barnperspektiv skulle det ge barnen rätt till båda föräldrarna vid födseln.

Ingen ny diskussion

Redan 2007 föreslog en utredning att föräldrarskapet vid assisterad befruktning ska regleras på samma sätt hos samkönade par som hos olikkönade. Sedan dess har frågan diskuterats men ingenting hänt. Nu pågår beredning i Justitiedepartementet.

Så politiker, utöver att mingla på Pridefestivalen, se till att göra något konkret för våra rättigheter.

FAKTA

Så går en närståendeadoption till…

Inom hbtq-familjer är det vanligt med så kallade närståendeadoptioner. Det innebär att den ena partnern adopterar sin partners partners barn.

När en kvinna, som är gift med en man, fått barn blir maken automatiskt barnets förälder. Det kallas för ”faderskapspresumtion”. Men om kvinnan är gift med en kvinna så blir den andra ­föräldern inte alltid per automatik förälder till barnet.

Om assisterad befruktning görs på sjukhus i Sverige gäller samma förfarande som när ett olikkönat ogift par får barn tillsammans, dvs paret får skriva under en föräldraskapsbekräftelse hos familjerätten.

Vid assisterad befruktning på klinik i Danmark, vilket är vanligt förekommande, behövs i dag en faderskapsutredning följt av närståendeadoption. Efter att familjerätten registrerat uppgifter om donatorn, via intyg från kliniken, läggs utredningen ner. Då kan processen för närståendeadoption påbörjas.

… och den sker i fyra steg:

Angelica Karlsson

ARTIKELN HANDLAR OM