”Ska upprätthålla vårt sjöherravälde”

Sveriges nya superubåtar hyllas – och får kritik

De kostar över 8 miljarder kronor och ska säkra Sveriges sjöförsvar i framtiden. Men är A26 ”världens modernaste u-båtar” – eller felaktigt konstruerade och onödigt dyra? – Vi skulle inte introducera en sådan lucka om den inte gick att använda, säger Håkan Söderstedt på Försvarets Materielverk.

År 2022 är det tänkt att den första av två hypermoderna ubåtar av klassen A26 ska träda i tjänst som den svenska marinens spjutspets i havsdjupen.

ARTIKELN HANDLAR OM