De äldre ska få ett miljardlyft

Moderaterna satsar på seniorerna i sin nya skuggbudget

1 av 3
NYHETER

Tjockare plånbok för de äldre, lovar M om partiet får makten.

I partiets skuggbudget höjs bostadstillägget och skatten sänks.

– Vi måste bli bättre på att ta vara på erfarna ­medarbetares kompetens, säger Elisabeth Svantesson (M) arbetsmarknadspolitisk talesperson.

I nästa vecka lägger ­Moderaterna fram sin skuggbudget, men redan nu har delar av den blivit känd - bland annat en satsning på de äldre.

M avsätter här totalt två miljarder kronor per år fram till och med år 2020.

Bostadstillägget för de äldre höjs med 100 kronor per månad.

”Går inte så långt”

Det ska också löna sig för dem som vill fortsätta ­jobba efter 64 års ålder. Totalt ­satsas 300 miljoner på ­lägre skatt för dem. Moderaterna räknar med att det ska ­stärka hushålls­ekonomin för 70 000 personer.

– För den som vill och kan jobba längre ska straffskatten tas bort. Det ökar driv­kraften för att få äldre att stanna kvar och jobba, ­säger ­Elisabeth Svantesson.

Det M kallar ”straff­skatten” är den skatt som ­regeringen införde på äldre anställda vid årsskiftet. ­Slopandet av den kostar 1,5 miljarder kronor per år.

– Det behöver bli lönsamt att jobba längre. Vi tycker att jobbpolitiken är central i budgeten, säger hon.

Hur det hela ska ­finansieras? Redan ­tidigare har Moderaterna velat sänka kostnaderna för migration.

– Det finns mycket att ­göra för att effektivisera flyktingmottagandet, säger Elisabeth Svantesson.

Peter Sikström, generalsekretare på SPF ­Seniorerna tycker att förslagen är ett steg i rätt riktning:

– Moderaterna har valt att gå lite längre än regeringen, men de går inte så långt som de borde göra, säger han.

”Full förståelse”

– Det är ett bra drag att ­erfarenhet och livserfarenhet ska vara meriterande. Vi behöver folk i samhället som kan jobba - de som vill och orkar ska få jobba ­vidare. Men jag har full ­förståelse för att till ­exempel en ­rök­dykare eller en undersköterska ­inte kan jobba till 65, kroppen orkar inte.

Skuggbudgeten (M) ­presenteras i sin helhet i nästa vecka.

FAKTA

Lägre skatt på att jobba mer från 64 års ålder

Månadsinkomst, Nuvarande ­jobbskatteavdrag, Nytt ­jobbskatteavdrag, Förändrat ­jobbskatteavdrag

10 000 kr     878 kr       1 750 kr     872 kr

15 000 kr     1 222 kr    2 000 kr     778 kr

20 000 kr     1 560 kr    2 250 kr     690 kr

25 000 kr     1 897 kr    2 500 kr     603 kr

Sänkt löneskatt från 64

Månadsinkomst  Sänkt löneskatt

10 000 kr     872 kr

15 000 kr     778 kr

20 000 kr     690 kr

25 000 kr     603 kr

30 000 kr     281 kr